IzraelBetlejem
Bethlehem - Franciscan Convent, Milk Grotto
P.O.B.45
PALESTINIAN AUTHORITY
adoracja 8.00 - 16.45 (od 3.03.2016)
adoracja wieczysta przez Siostry Zgromadzenia Adoratorek Najświętszego Sakramentu

Jeden z 12 ołtarzy adoracji Regina Pacis,Tryptyk Jerozolimski, początkowo w Jerozolimie przy Via Dolorosa (III i IV Stacja Drogi Krzyżowej)
adoracja wieczysta od 25.03.2009