Kazachstan
Kazachstan, Archidiecezja Astana, ul. Tashenova 3
Katedra - parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
adoracja wieczysta od 14.04.2002

Kościół jest Matką każdego człowieka
fragment wywiadu z abp Tomaszem Petą, rozmawia B. Zajączkowska (Radio Vaticana)
Inforacje z archidiecezji kazachstańskiej http://credonews.org/

...Abp T. Peta: Po raz pierwszy adorację całodzienną wprowadzono w parafii w Oziornem, gdzie pracowałem kiedyś jako proboszcz. Jest to narodowe sanktuarium Kazachstanu. Biskup Karagandy, Jan Paweł Lenga, zachęcał mnie wówczas: „Zrób codzienną adorację w tej wiosce”. Mnie się to wtedy wydawało nierealne, bo była to mała wioska z 700 mieszkańcami, ale biskup naciskał, nie pytając się wcale, czy dach już nie przecieka albo jak inne sprawy, tylko, czy już jest adoracja. Przez prawie rok nie widziałem takiej możliwości, ale potem z siostrami zakonnymi przekonaliśmy się do tego. Adoracja w Oziornem jest do dzisiaj. Później więc, gdy ktoś spoza Kazachstanu zaproponował całodobową adorację w Astanie, łatwo mi się było zdecydować, bo widziałem, że to nie jest siła ludzka. Jeżeli przyjmujemy jakąś propozycję ponad ludzkie siły, to Pan Bóg daje siły do jej realizacji. Ta całodobowa adoracja jest chyba najważniejszą sprawą w życiu naszej archidiecezji, przynajmniej dla mnie. To jest źródło siły i inspiracji do wszystkiego innego.

 

Przewodnik Katolicki 49/2009 » Wiara i Kościół »

"Zdrowaś Maryjo" za Kazachstan
Z arcybiskupem Tomaszem Petą, metropolitą archidiecezji Świętej Maryi w kazachskiej Astanie,
rozmawia Michał Bondyra

Arcybiskupstwo w kazachskiej Astanie ma już ponad sześć lat. Jak ocenia Ksiądz Arcybiskup ten czas; co można zapisać w pracy duszpasterskiej na plus, a czego nie udało się dotąd zrealizować?

– Naszą archidiecezję Świętej Maryi w Astanie, a zarazem metropolię w Kazachstanie, erygował Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II 17 maja 2003 roku. Do metropolii w Astanie należą: diecezja karagandińska, diecezja Przenajświętszej Trójcy w Ałmaty i administratura apostolska w Atyrau. Od 2003 roku istnieje również Konferencja Katolickich Biskupów Kazachstanu. Należy do niej pięciu biskupów i delegat Ojca Świętego dla grekokatolików. Myślę, że największym darem Bożym dla naszej archidiecezji było w ciągu tych ostatnich sześciu lat podwojenie liczby kapłanów i sióstr zakonnych. Aktualnie w archidiecezji pracuje 38 kapłanów i 70 sióstr zakonnych. To oni są przedłużeniem rąk biskupa, „żołnierzami na froncie głoszenia Ewangelii”. Kapłani i siostry inspirują i współpracują oczywiście ze świeckimi, ale ich rola jest przecież szczególna i niezastąpiona. Dodam, że jest także jeden stały żonaty diakon (ze Szwajcarii) i 4 braci zakonnych. Osoby duchowne i zakonne w zdecydowanej większości pochodzą z zagranicy; jeszcze długo będziemy potrzebowali pomocy personalnej od innych Kościołów. Cieszymy się bardzo, że rozwija się u nas charyzmat życia kontemplacyjnego. W naszej archidiecezji mamy siostry redemptorystki w Pietropawłowsku, siostry karmelitanki w Oziornoje, a za kilkanaście dni przybędą cztery siostry klaryski od wieczystej adoracji, które będą mieszkać w Pawłodarze.
Z radości chciałbym jeszcze wymienić stałą - całodobową adorację Najświętszego Sakramentu w astanińskiej katedrze, która trwa nieprzerwanie od 14 kwietnia 2002 roku. Uczestniczą w niej wszystkie parafie archidiecezji. Przynajmniej raz na dwa miesiące kilkuosobowa grupa z danej parafii przyjeżdża do Astany na nocną adorację. Jest to po ludzku nieproste, gdyż najbardziej odległą parafię od stolicy dzieli ponad osiemset kilometrów. Warto w tym miejscu dodać, że nasza archidiecezja jest obszarowo dwukrotnie większa od terytorium Polski. Stąd jest to wielki wysiłek, ale przede wszystkim wielkie błogosławieństwo Boże.

W II niedzielę Adwentu obchodzimy w Polsce Dzień modlitwy i pomocy materialnej dla Kościoła na Wschodzie. Co jest dzisiaj bardziej potrzebne: modlitwa czy pomoc materialna?

– Oczywiście modlitwa jest zawsze czymś podstawowym w życiu chrześcijańskim. Jest źródłem wszelkie dobra, inspiruje do pomocy materialnej. Proszę więc wszystkich przede wszystkim o modlitwę. Wszędzie, gdzie jestem, w Polsce i w innych krajach, mam zwyczaj prosić o jedno: „Zdrowaś Maryjo” za Kazachstan.

Prosi Ksiądz Arcybiskup o jedno „Zdrowaś Maryjo” za Kazachstan, a w jakiej konkretnie intencji należałoby odmawiać tę modlitwę?

– Proszę o modlitwę w intencji kapłanów i osób zakonnych, a także o powołania, ale nie tylko dla Kazachstanu, ale i z Kazachstanu.

Wiemy za co powinniśmy się modlić, ale obchodzony dzień mówi też o pomocy materialnej. Na co ta ostatnia jest potrzebna na Wschodzie, ale i konkretnie, w Kazachstanie, i jego stolicy Astanie?

– W większości katolicy w Kazachstanie nie są ludźmi bogatymi, choć przy tym są bardzo ofiarni. Większe wspólnoty mogą już niekiedy same zabezpieczyć bieżące potrzeby materialne kościoła i parafii. Nadal jeszcze jednak miejscowy Kościół potrzebuje wsparcia; szczególnie wówczas, kiedy podejmowane są inwestycje, takie jak na przykład budowa świątyni, kaplicy czy klasztoru i to właśnie na te rzeczy najbardziej potrzebne są środki materialne.

Abp Tomasz Peta, urodził się 20 sierpnia 1951 roku w Inowrocławiu. Po ukończeniu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie w 1976 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1990 roku jako misjonarz wyjechał do Kazachstanu i od tego roku do roku 1999 pracował jako proboszcz sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje na północy Kazachstanu. 6 sierpnia 1999 roku został administratorem apostolskim w stolicy Kazachstanu, w Astanie. 15 lutego 2001 roku został mianowany biskupem tytularnym, a sakrę biskupią z rąk Papieża Jana Pawła II otrzymał 19 marca 2001 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Dwa lata później, 17 maja 2003 roku, Ojciec Święty zreorganizował strukturę katolickich diecezji w Kazachstanie. Na mocy tej decyzji Administratura Apostolska w Astanie została podniesiona do godności archidiecezji, a biskup Tomasz Peta do godności arcybiskupa. 19 maja 2003 roku arcybiskup Peta został wybrany na przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Kazachstanu. 5 marca 2008 roku został członkiem Kongregacji ds. Duchowieństwa.

 

Przewodnik Katolicki 49/2007 » Gniezno »

Mała parafia w wielkim mieście
fragment artykułu autorstwa Moniki Białkowskiej

Parafia

Astana jest miastem wielkości Wrocławia, a jedyna w niej parafia rzymskokatolicka liczy ok. 300 osób. Na Msze św. w dzień powszedni przychodzi ok. 30-40 osób, czyli ponad 10 proc. wszystkich parafian. – Silny akcent położyliśmy tu na adorację Najświętszego Sakramentu – mówi abp Tomasz Peta. – Całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w Astanie trwa od 14 kwietnia 2002 roku. Trzystu parafian zapisuje się na swoje „modlitewne dyżury”, w podtrzymywaniu adoracji nocnej pomagają zgromadzenia zakonne i sąsiednie dekanaty.