Kongresy

 

KONGRESY EUCHARYSTYCZNE

Ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła są kongresy eucharystyczne. Zawsze jest w nich obecny temat adoracji Najświętszego Sakramentu. Są także Kongresy poświęcone w całości rozumieniu i przeżywaniu adoracji. Poniżej zamieszone są informacje na ten temat.

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny 2012

Kongres Nocnej Adoracji - Hiszpania 2005

Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu 1997