materiały

 


VENITE ADOREMUS DOMINUM
materiały pomocnicze do pobrania


MATERIAŁY DO WSZYSTKICH SPOTKAŃ

Modlitwa do Ducha Świętego pdf

Znaczki – motywatorki pdf

Znaczki, które mogą stać w koszyczku przy wyjściu z kaplicy adoracji. Każde dziecko wychodząc z adoracji może wziąć znaczek i wkleić go:

- do zeszyciku – adoracyjnego modlitewnika

Można zaproponować dzieciom prowadzenie takiego zeszytu lub notesika, do którego dzieci będą wklejać otrzymywane modlitwy, znaczki - motywatorki i wpisywać swoje myśli, czy własne modlitwy, które samo tworzy (coś w rodzaju adoracyjnego pamiętnika.

- dla dzieci, które nie lubią prowadzić zeszytów można ustalić z katechetą, aby do wklejania znaczków i modlitw służył zeszyt do religii. Warto również poprosić katechetów, aby doceniali zaangażowanie dzieci w grupie adoracyjnej poprzez zauważenie, pochwałę, poproszenie od czasu do czasu o opowiedzenie o ostatnim spotkaniu, czy adoracji. Nie wydaje się wskazane, aby dzieci zaangażowane w adorację otrzymywały gratyfikację w postaci dodatkowej oceny z religii.

Obrazki ze zdaniem – modlitwą pdf
(zebrane w jeden plik - do całej nowenny adoracyjnej)

Obrazki pełnią podwójną rolę.

- Służą lepszemu zapamiętaniu, a po czasie, przypominaniu treści spotkania i są formą nagrody za udział w spotkaniu.

- Zawierają zdanie – modlitwę, która ma pomagać modlitwie w ciszy, ułatwiać walkę z rozproszeniem. Dlatego prosimy dzieci, aby obrazek zabrały na adorację i w czasie trwania na modlitwie w ciszy powtarzały powoli, w myśli i w sercu – czyli zastanawiając się nad jej treścią - zapisaną na nim modlitwę. 

Obrazki można drukować na różnego koloru kartkach (należy wybierać jasne, pastelowe kolory). Wówczas każde dziecko może mieć „swój” kolor, albo każdy obrazek w innym kolorze.

 MATERIAŁY DO SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO


Kartka dla rodziców doc


         Tekst pozostawiono w rozszerzeniu doc, aby była możliwość ich modyfikacji i dostosowania go do   potrzeb.

List do dzieci doc

         Tekst pozostawiono w rozszerzeniu doc, aby była możliwość ich modyfikacji i dostosowania go do   potrzeb.

Rebus pdf

MATERIAŁY DO SPOTKANIA: ADOREMUS ZNACZY: ADORUJMY!

Napisy do wieszania na tablicy – wnioski z rozmowy doc

Napisy pozostawiono w rozszerzeniu doc, aby była możliwość ich modyfikacji i dostosowania ich wielkości do potrzeb.