materiały


 

PAN JEZUS PROSI: SŁUCHAJ!

materiały pomocnicze do pobraniakarty do przypinania na tablicy doc

modlitwa - dokończone zdanie doc

zwroty o słuchaniu doc

cytaty na adorację doc