materiały

 

PAN JEZUS PROSI: ZAUFAJ!
materiały pomocnicze do pobrania


Poprowadzenie spotkania według zaproponowanego scenariusza wymaga zakupienia dla każdego dziecka obrazka Pana Jezusa miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Na odwrocie obrazka naklejamy tekst z Dzienniczka św. S. Faustyny. Jeśli na odwrocie obrazka jest wydrukowana koronka do Bożego miłosierdzia tekst z Dzienniczka należy nakleić w taki sposób, aby po jego odgięciu (trzeba go przykleić tylko jednym z brzegów), wydrukowana modlitwa była widoczna.

karty do wieszania na tablicy doc

tekst piosenki Magdy Anioł: Zaufaj Panu już dziś oraz link na stronę youtube, aby odtworzyć dzieciom nagranie piosenki. doc  pdf

Rozdanie tekstów sprawi, że dzieci mogą śpiewać wraz z wykonawcami. Pomoże im też wykonać zadanie, które będą miały zaproponowane po wysłuchaniu nagrania.

puzzle pdf

Dzieciom będzie się lepiej pracować z puzzlami, jeśli zostaną wydrukowane na grubszej kartce.

teksty z Pisma Świętego pdf doc

teksty z Dzienniczka św. s. Faustyny do naklejenia na obrazkach doc pdf