materiały

 


PAN JEZUS PROSI: IDŹ!
materiały pomocnicze do pobrania


- teksty do przypinania na tablicy  doc

- rozsypanka  pdf  doc

- przykładowe "posłania" do wykorzystania w czasie adoracji  pdf  doc