materiały

 


PAN JEZUS PROSI: PRZYPROWADZAJ!
materiały pomocnicze do pobrania- karty do zamieszczania na tablicy doc

- serduszka do wycięcia - do drukowania na czerwonym (sztywniejszym) papierze doc  pdf

Serduszka będą ładne, jeśli wycinać je będziemy tak, aby nie zostawiać czarnego brzegu.

- serduszka do wycięcia - czerwone - do drukowania na "kolorowej" drukarce doc  pdf

- Na adorację do przygotowania jest również duże serce, które należy ustawić przed ołtarzem adoracji w taki sposób, aby nie zasłaniało ołtarza i nie przeszkadzało w adoracji. Równocześnie dzieci podchodzące przed ołtarz, aby umieścić w tym sercu przygotowane przez siebie serduszka muszą móc to zrobić klęcząc przed ołtarzem i w taki sposób, aby nie sprawiło im to problemu. Duże serce powinno być umocowane w sposób stabilny.

Opis - jak wykonać duże serce - znajduje się w opisie spotkania w grupie.