Miłosierne serce

 Pobierz plik: pdf  doc

Droga krzyżowa: Miłosierne Serce


W kaplicy, w widocznym miejscu, z boku ołtarza stoi korkowa tablica (namiastka sali lekcyjnej). Wisi na niej kilka prac plastycznych uczniów. Do tablicy podchodzi nauczycielka, ma przy sobie rulon czerwonego brystolu. Kładzie papier na podłodze. Niespiesznie zdejmuje z tablicy prace dzieci. Niektórym przygląda się uważnie, uśmiecha się pod nosem, kiwa głową. W końcu rozwija rulon, który ze sobą przyniosła. To wielkie serce, na którym widnieje napis: KLASOWE ZŁOTE SERCA. Nauczycielkę zaczepia uczeń (właśnie wszedł do sali):
Antek: Co pani robi?
Pani: Przygotowałam wielkie serce dla naszej klasy. Zaraz wypiszę na nim imiona wszystkich uczniów.
Antek: Ładne. (Czyta napis) Klasowe Złote Serca… A co z nim zrobimy?
Pani: Wykorzystamy to serce do pracy nad sobą.
Antek: Jak to?
Pani: To bardzo proste. Załóżmy, że komuś z naszej klasy potrzebna jest pomocna dłoń, np…
Antek:  … Tosi. Znowu zapomniała zeszytu do polskiego i nie ma na czym pisać.
Pani: O, to dobry przykład. Pomagasz Tosi, masz akurat pusty zeszyt w linie lub wolną kartkę. Możesz jej go dać. Tosia będzie zadowolona, bo zapisze informacje z lekcji. W zamian, przyzna ci złote serce. To będzie  jej DZIĘKUJĘ dla ciebie za okazaną pomoc. Ja to złote serce nakleję na czerwonym przy twoim imieniu. Nikt w klasie nie musi wiedzieć, jak w jaki sposób pomogłeś Tosi. To może być wasza tajemnica.
Antek: Acha…
Pani: Wyjaśnię zasady pozostałym, gdy tylko rozpocznie się lekcja.

Wybrani uczniowie (14 osób) zajmują miejsca siedzące naprzeciwko znaków drogi krzyżowej. Każdy ma przy sobie złote serce z napisem (tylko pogrubiony fragment):
Stacja I: Serce szczere
Stacja II: Serce wyrozumiałe
Stacja III: Serce przebaczające
Stacja IV: Serce troskliwe
Stacja V: Serce pełne wiary
Stacja VI: Serce odważne
Stacja VII: Serce bezinteresowne
Stacja VIII: Serce ufne
Stacja IX: Serce wytrwałe
Stacja X: Serce współczujące
Stacja XI: Serce pokorne
Stacja XII: Serce ofiarne
Stacja XIII: Serce oddane
Stacja XIV: Serce ciche


To serce, po przeczytaniu rozważania danej stacji, uczniowie przyklejają do serca na korkowej tablicy. Po czym wracają na zajmowane wcześniej miejsce.

Wstęp

Ksiądz: Panie Jezu, patrzysz na nas z obrazu i opromieniasz łaskami. Czerwonobiałe promienie wypływają
z Twego Serca, otulają nas ciepło i bezpiecznie. W nich zatracamy się zupełnie dla Ciebie. Jest tylko miłość, głęboka i nieogarniona, taka czuła, opiekuńcza i troskliwa. To miłość bliskiej osoby, na której zawsze możemy polegać, która nas wesprze, pomorze w trudnej chwili i nigdy nie zostawi.
Przynosimy Ci dzisiaj, Panie Jezu, nasze serca, byś wypełnił je miłością, byś nauczył nas pochylać się
nad każdą istotą, pomagać i kochać miłosiernie, jak Ty.

Stacja I - Pan Jezus na śmierć skazany

Aklamacja:
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…
A z Niego promienie – wiem, jestem kochany.
Chciałbym się w radości i krzyża rozterce
Umieć cicho ukryć w
                                         …Miłosierne Serce.


Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać szczerze. Najdroższy Panie Jezu, Twoje Serce, w tłumie, pośród innych serc pokornie przyjmuje wyrok. Nie ma w Nim walki i niemego buntu. Wiesz, co za chwilę nastąpi. Szukasz mnie wzrokiem, patrzysz cierpliwie, łagodnie, nie unosisz się gniewem. Ja tak często nie potrafię przyznać się do winy, oskarżam innych, kłamię, kombinuję jak uniknąć kary. Teraz, wstydzę się tego.  
Dziecko II: Panie Jezu, naucz me serce szczerości.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać wyrozumiale. Najdroższy Panie Jezu, Twoje Serce cierpliwie znosi obelgi i wyzwiska, szyderstwa rzucane przez zgromadzonych. Oni nie rozumieją Twojego poświęcenia. Ja tak często na złość innych odpowiadam agresją, wyśmiewam się z kolegów lub koleżanek, krzywdzę swoich bliskich złym słowem, tylko dlatego, że mają inne zdanie.
Dziecko II: Panie Jezu, naucz me serce wyrozumiałości.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja III – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy umieć przebaczać. Najdroższy Panie Jezu, Twoje Serce kocha mnie tak mocno. Nawet teraz, gdy upadasz pod ciężarem grzechu, czuję ciepło Twojej miłości. Mimo bólu i cierpienia ciągle wybaczasz. Ja tak często nie potrafię pierwszy wyciągnąć ręki na zgodę, chowam w swoim sercu urazę, nie chcę pogodzić się z kolegą, który mnie przezywał, ale teraz dąży do zgody. Głupio upieram się i tkwię przy swojej racji.
Dziecko II: Panie Jezu, naucz me serce przebaczać.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać  troskliwie i czule. Najdroższy Panie Jezu, Twoja Matka Maryja idzie obok Ciebie. Jej droga jest także drogą miłości i poświęcenia. W pełni oddała się Bogu, wydała na świat Ciebie. Swoją troskliwością i opiekuńczością przybliża mnie do Twojego Serca. Ja tak często zapominam o najbliższych. Nie dbam o nich. Nie pomagam mamie i tacie, jestem wygodny, przecież i tak sami sobie poradzą. Tak rzadko mówię im: kocham cię, myśląc tylko o sobie.
Dziecko II: Panie Jezu, naucz me serce troskliwości i czułości.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja V – Pan Jezus przyjmuje pomoc Szymona

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać z wiarą i siłą. Najdroższy Panie Jezu, w Twoim sercu jest miejsce dla każdego. Nikt nie jest Ci obojętny. Nawet Szymon, przymuszony do pomocy, poddaje się czułości Twojego spojrzenia. Nie musisz nic mówić, by Ci uwierzył i poszedł za Tobą. Ja tak często idę zupełnie inną drogą niż Ty, na niej nie ma Twoich przykazań.
Dziecko II: Panie Jezu, napełnij me serce wiarą i siłą.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VI – Pan Jezus przyjmuje pomoc Weroniki

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać odważnie. Najdroższy Panie Jezu, Weronika podbiega do Ciebie i ociera Twoją umęczoną twarz z potu i kurzu. Tylko ona jedna, przeciwko niej – cały tłum. Ja także często nie mam odwagi, by stanąć w obronie słabszego. Chowam głowę w piasek, uciekam przed odpowiedzialnością.
Dziecko II: Panie Jezu, napełnij me serce odwagą.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VII – Pan Jezus upada po raz drugi

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać bezinteresownie. Najdroższy Panie Jezu, kolejny upadek osłabia Twe ciało. Wokół nie ma chętnych rąk do pomocy. Słychać nerwowy śmiech, ludzie patrzą ironicznie. Mnie także zdarza się beztrosko mijać potrzebujących, a przecież wystarczy przyjacielski gest, miłe słowo, by napełnić czyjeś serce otuchą.
Dziecko II: Panie Jezu, naucz me serce bezinteresowności.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VIII – Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać z ufnością. Najdroższy Panie Jezu, te kobiety tak głośno szlochają. Idą za Tobą jęcząc, głośno zawodząc. Ich wnętrza są puste i jałowe niczym dzwony bez serca. Nie wierzą w sens Twojej drogi. Ja także czasami, jak one, zapominam o tym, co najważniejsze, o codziennej modlitwie i rozmowie z Tobą, która tak umacnia.
Dziecko II: Panie Jezu, napełnij me serce ufnością.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IX – Pan Jezus po raz trzeci upada

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać wytrwale. Najdroższy Panie Jezu, ponownie upadasz pod ciężarem krzyża. Ja także upadam, gdy grzeszę. Wtedy jestem daleko od Ciebie, od Twojego opiekuńczego, kochającego Serca. Błądzę i chodzę po omacku, żadna z dróg nie prowadzi mnie do Ciebie. Wtedy czuję, że jestem słaby i bezbronny, póki znowu nie ogrzeję się w Twoim blasku. Od Ciebie uczę się wytrwałości.
Dziecko II: Panie Jezu, napełnij me serce wytrwałością, by podnosić się z upadku.          
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja X – Pan Jezus zostaje z szat obnażony

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać ze współczuciem. Najdroższy Panie Jezu, stoisz obnażony przed tłumem. Ludzie śmieją się, szydzą, żartują. Niektórzy patrzą obojętnie, machają ręką i wracają do swoich obowiązków. Nic, zupełnie nic ich nie obchodzisz. Ja także czasami mijam obok siebie ludzi chorych, potrzebujących, starszych, nie zwracając uwagi na ich cierpienie.
Dziecko II: Panie Jezu, naucz me serce współczucia.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XI – Pan Jezus zostaje przybity do krzyża

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać pokornie. Najdroższy Panie Jezu, kochającym sercem spoglądasz na ludzi zebranych wokół krzyża. Jest w Tobie tyle spokoju. Nie unosisz się pychą, nie prosisz o wdzięczność. Mnie zdarza się przechwalać osiągnięciami w konkursach,  sportowymi dokonaniami, wywyższać nad kolegami, nosić głowę wysoko podniesioną do góry i śmiać się głośno z osób, które są słabsze ode mnie. 
Dziecko II: Panie Jezu, naucz me serce pokory.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XII – Pan Jezus umiera na krzyżu

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać ofiarnie. Najdroższy Panie Jezu, wypisałeś mnie na swoich dłoniach, wyryłeś raną na Twoim boku. Bolała Cię miłość do mnie, dlatego jestem jej tak pewny. Swoje uczucie do mnie poświadczyłeś śmiercią. Tak postępuje, kto prawdziwie kocha. Ja czasami nie jestem w stanie zrezygnować z najprostszych przyjemności, spełniam swoje zachcianki, wciąż więcej chcę, nie zważając na innych.
Dziecko II: Panie Jezu, naucz me serce ofiarności.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIII – Ciało Pana Jezusa zostaje oddane Maryi

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać z oddaniem. Najdroższy Panie Jezu, Twoja Matka Maryja jest przy Tobie aż do śmierci, pod krzyżem troskliwie zajmuje się Twoim martwym ciałem. Ja czasami, gdy już mi się nie chce, nie wypełniam próśb rodziców i swoich obowiązków. Nie przykładam się do zadań domowych, pracuję niedbale, byle jak, nie dbam o dziadków, którzy są już słabi i schorowani.
Dziecko II: Panie Jezu, naucz me serce oddania.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIV – Ciało Pana Jezusa zostaje złożone w grobie

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Dziecko I: Mieć miłosierne serce to znaczy kochać cicho. Najdroższy Panie Jezu, Ty oddałeś całe swoje życie mnie, mojej rodzinie, najbliższym, idąc na śmierć nie myślałeś o sobie. Zrezygnowałeś z ziemskiego życia dla każdego z nas. Teraz kochasz cicho, nic nie mówiąc. W ciszy wyczuwam Twoją bliskość. Ja czasami zapominam o tym, że miłość to codzienne obowiązki, które wytrwale wypełniam, nie narzekając.
Dziecko II: Panie Jezu, naucz me serce kochać cicho.
Wszyscy powtarzają po cichu ostatnie zdanie.
Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Zakończenie

 Ksiądz: Najdroższy Jezu, patrzysz na mnie z miłością. Akceptujesz mnie takim, jakim jestem, ciągle mi przebaczasz i ciągle błogosławisz. Odsłaniasz dla mnie swe Miłosierne Serce, zapraszasz w sam środek miłości szczerej, wytrwałej, wyrozumiałej, ofiarnej, pełnej, bym mógł jej doznawać i abym mógł się jej od Ciebie uczyć. Dla Ciebie pragnę świadczyć innym moje małe, codzienne, zupełnie zwyczajne czyny miłosierdzia. Podziękowaniem będzie uśmiech bliskiej osoby i takie przyjemne ciepło w sercu.

Adoracja Najświętszego Sakramentu                   

Pieśń i wystawienie Najświętszego Sakramentu

Ksiądz: Miłosierny Jezu, każda stacja na dzisiejszej drodze krzyżowej odsłania nam inny wymiar Twojej nieogarnionej miłości. W niej możemy się schronić, znaleźć ukojenie. Ta miłość mieszka w nas od początku, przepełnia nasze serca od czasu narodzin. Pomóż nam ją odnaleźć, wydobyć, ujawnić i ofiarować innym. Koledzy i koleżanki na pewno ją dostrzegą, podziękują nam za nią złoty sercem.

5-7 minut adoracji w ciszy

Ksiądz: Miłosierny Jezu, pomóż nam otworzyć nasze serca na bliskich, na naszych rodziców, którzy tak się dla nas starają, na nasze rodzeństwo, na kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy, z podwórka, na znajomych
i zupełnie obcych ludzi. Przecież dobrze patrzy się tylko sercem.

Pieśń i zakończenie adoracji.

Rozważania przygotowała Magdalena Napiórkowska