Wydrukuj tę stronę

Modlitwa dziękczynna w rodzinie


Wiele jest modlitw błagalnych w intencji rodziny. Są one potrzebne w każdym czasie. Wraz z nimi powinna się wznosić do nieba również modlitwa dziękczynna, nie tylko za dar życia rodzinnego, lecz także za tych, którzy dla rodziny uczyli bardzo wiele. Wśród nich wyróżnia się Jan Paweł II. Czyż nie jest więc słuszne, aby również rodziny zgromadziły się w swoim domowym sanktuarium na modlitwę dziękczynną za dar Jana Pawła II, za jego beatyfikację i wszystko, co przez jego posługę rodziny otrzymały. Dziękczynienie w naturalny sposób przechodzi również w modlitwę błagalną. Żadnej rodzinie nie brak intencji, które powinna przedstawić Bogu przez wstawiennictwo nowego błogosławionego.

Rodzinne dziękczynienie ma szczególny urok i jest otwarte na twórczość rodziców i dzieci. Również w tym gronie modlitwa dziękczynna nie powinna być tylko jednorazowym aktem. Modlitewne spotkanie w rodzinie, związane z przeżyciem beatyfikacji Jana Pawła II, może być ożywieniem wspólnej rodzinnej modlitwy i rodzinnych rozmów na tematy religijne.

Dziękczynienie mogą wyrazić osobno poszczególni członkowie rodziny, małżonkowie, dzieci, osoby starsze. Razem też mogą przygotować większe rodzinne dziękczynienie, w którym mogą uczcić obraz Jana Pawła II stawiając przed nim kwiaty, przeżywając wspólną modlitwę oraz podejmując rozmowę.

Na ten szczególny dzień można przygotować film o Janie Pawle II i wspólnie go obejrzeć lub krótki filmik na YouTube zawierający dziękczynienie za beatyfikację.

Propozycja spotkań rodzinnych

Oto kilka propozycji, które mogą stanowić inspirację dla rodziców i dzieci w przygotowaniu rodzinnej modlitwy dziękczynnej.

Propozycja I – Barka

Jest to propozycja dla rodzin z małymi dziećmi. Należy przygotować „łódź” i wiosła. „Łodzią” może być wszystko, na czym można usiąść na środku pokoju, a „wiosłami” wszystko, czym można poruszać. Na przedzie domowej łodzi można umieścić herb Jana Pawła II lub jego zdjęcie albo inny znak, który o nim przypomina. Spotkanie ma kilka części.

Pierwsza część spotkania to rozmowa rodziców z dziećmi na temat Jana Pawła II i jego związków z łodzią, barką, okrętem, sternikiem, a także z powołaniem i podróżami apostolskimi. Wszystkie te tematy są obecne w Ewangelii, a przybliżył nam je Jan Paweł II. Trzeba również przypomnieć tekst i melodię piosenki „Barka” i nawiązać w rozmowie do poszczególnych zwrotek tej piosenki.

Ważnym tematem rozmowy jest ustalenie kierunku, w którym ma płynąć ta domowa łódź. Ten kierunek ma daleką perspektywę, ale po drodze łódź zatrzymuje się w różnych portach. Najbliższy z nich i pierwszy, w którym się zatrzymujemy to „modlitwa”. Przypominamy sobie, jak modlił się Jan Paweł II i co mówił na temat modlitwy.

Wszyscy wysiadają z łodzi i następuje rodzinna modlitwa, w której jest również dziękczynienie za Jana Pawła II i przeżytą beatyfikację. Modlitwa zawiera również prośbę o potrzebne łaski, a wśród nich o łaskę gorliwej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli rodzice i dzieci podjęły postanowienie systematycznego przychodzenia na adorację oraz formacji modlitewnej, proszą Boga za wstawiennictwem Jana Pawła II o wytrwanie na tej drodze.

Propozycja II – Dar beatyfikacji

Jest to propozycja dla rodzin, w których są osoby dorosłe pragnące za przyczyną Jana Pawła II odnowić i ubogacić swoją rodzinną modlitwę oraz nadać większą głębię religijnym tradycjom, pielęgnowanym w rodzinie.

Pierwsza część spotkania może mieć charakter przypomnienia postaci Jana Pawła II lub uroczystości, w której dokonała się jego beatyfikacja. Można odtworzyć fragment przemówienia lub obejrzeć na YouTube filmik na ten temat albo przeczytać wybrane teksty z prasy katolickiej (każdy członek rodziny może przeczytać inny tekst, przez siebie wybrany). Następnie członkowie rodziny rozmawiają na ten temat, dzieląc się swoimi przeżyciami, a także pragnieniami, które Bóg w ich sercu wzbudził.

Druga część spotkania to rodzinna modlitwa. Może to być różaniec lub koronka do Miłosierdzia Bożego albo litania do Jana Pawła II lub inna modlitwa wybrana przez członków rodziny. Wskazane jest, aby poszczególni członkowie rodziny mieli możliwość wypowiedzenia indywidualnych wezwań w różnych intencjach, a wśród nich także wezwań dziękczynnych.

Wskazane jest, aby w prowadzonej rozmowie, a także w przedstawianych Bogu intencjach modlitewnych, pojawił się również temat adoracji Najświętszego Sakramentu. Taka adoracja jest ważna dla życia religijnego poszczególnych osób, całej rodziny, a także świata.

Propozycja III – Zaproszenie

Serdecznie prosimy rodziny, które przeżyły w swoim gronie wspólne dziękczynienie za dar beatyfikacji, aby podzieliły się swoimi przeżyciami. Ważne są nie tylko pozytywne wzory, lecz także doświadczenia trudne, w których rozmowa na temat wiary nie bardzo wychodzi, a zaproszenie do wspólnej rodzinnej modlitwie nie budzi entuzjazmu u poszczególnych jej członków.

Prosimy pisać na adres: ruch@adoremus.pl