Nasz mały modlitewnik


Drukuj jako "zeszyt": pdf doc


MODLITWY DZIECKA


Modlitwa na rozpoczęcie adoracji

Przyjdź, Duchu Święty i ucz mnie modlitwy. Prowadź mnie do Pana Jezusa. Bez Twojej pomocy nie potrafię zobaczyć w Nim Syna Bożego i Zbawiciela świata. Bez Twojej łaski nie obudzi się w moim sercu pragnienie przychodzenia do Niego i adorowania Go.

Wiem, że On jest Bogiem i moim najlepszym Przyjacielem. Chcę być z Nim, ufać Mu i wielbić Go tak, jak to czyniła Maryja i Święci. Jednak moje pragnienie przychodzenia do Niego, by Go adorować jest ciągle małe i słabe. Trudno mi wytrwać. Pomóż mi być wiernym moim postanowieniom. Ucz mnie słuchać Pana Jezusa i z Nim rozmawiać, rozumieć jak On bardzo mnie kocha i kochać go całym sercem. Amen.

Modlitwa na zakończenie adoracji

Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II. Patrząc na niego i słuchając go, lepiej rozumiemy co znaczy, że Ty jesteś naszym najlepszym Ojcem, a my jesteśmy dziećmi Bożymi, Twoimi dziećmi. Od niego uczymy się nieść krzyż z Panem Jezusem, powierzać Mu to, co nas cieszy i to co sprawia ból i lepiej widzieć w Jezusie Chrystusie Zbawiciela świata. Uczymy się też współpracować z Duchem Świętym, naszym najlepszym Nauczycielem i Przewodnikiem, przyjaźnić się ze świętymi, kochać ludzi i widzieć w nich Ciebie.

Tak jak Jan Paweł II, zawierzamy Ci całkowicie nasze dziecięce lata i oddajemy je w dobre dłonie Maryi, którą dałeś nam za Matkę. Będziemy ze wszystkich sił starać się być coraz lepszymi. Pomóż nam wytrwale wędrować drogą świętości, którą pokazał nam Papież – Polak. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa najmłodszych na rozpoczęcie adoracji

Panie Jezu, dziękuję Ci, że zapraszasz mnie do siebie i proszę Cię pomóż mi dobrze się modlić. Amen.

Modlitwa najmłodszych na zakończenie adoracji

Panie Jezu, dziękuję Ci, że mogłem być z Tobą i z Tobą rozmawiać. Dziękuję Ci za wszystko, czego mnie nauczyłeś. Kocham Cię Panie Jezu i uwielbiam Ciebie. Amen.

Modlitwa dzieci z Fatimy (Modlitwa Anioła)

Panie Jezu, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. Proszę Cię, przebacz tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Ci nie ufają, którzy Cię nie kochają. Amen.

Panie Jezu

Panie Jezu, Tobie oddaję moje serce.
Nie jest ono wielkie, ale bardzo pragnie kochać Ciebie
ze wszystkich swoich sił.
Więc weź je Jezu.
Spraw, aby było dobre, wolne od grzechu
i coraz bardziej podobne
do Twojego wielkiego, świętego Serca,
którym ogarniasz cały świat. Amen.

Modlitwa młodych

O Panie!
Ty powierzyłeś nam budowanie świata i rozszerzanie Kościoła.
Ty zleciłeś nam głoszenie radosnej nowiny o zbawieniu.
Ty chcesz, byśmy widzieli Ciebie w każdym człowieku,
także w ubogim i cierpiącym.
Ty czekasz na naszą zdecydowaną odpowiedź i działanie.
Twoje wezwanie jest wielkim zaproszeniem.
Pójście za Twoim głosem bez oglądania się wstecz
Nasze pójście za Twoim głosem, Panie jest trudne,
ale daje radość i szczęście.
Pragniemy prawdy i dobra.
Chcemy dawać z miłością całego siebie ludziom,
którzy są Twoim obrazem i Twoją własnością. Amen.

Modlitwa za rodziców

Boże, od którego wszystko dobro pochodzi,
dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie i miłość.
Proszę Cię, abyś ich zachował w zdrowiu i błogosławił ich pracy.
Ty wiesz, o Boże, że rodziców kocham, choć nieraz sprawiam im przykrość.
Proszę Cię, naucz mnie okazywać im serce. Pomóż mi być posłusznym i chętnie pomagać w domu. Czuwaj, Boże, nad naszą rodziną, niech panuje w niej pokój i zgoda.
Amen.

Modlitwy dzieci do błogosławionego Jana Pawła II

Błogosławiony Janie Pawle II
opiekuj się moją rodziną: mamą, tatą i rodzeństwem.
Wstawiaj się za nimi u Pana Jezusa i Maryi.
Spraw, by byli szczęśliwi, by się kochali,
by pomagali sobie nawzajem
i zawsze pamiętali o codziennej rozmowie z Bogiem. Amen.

Błogosławiony Janie Pawle II

Otocz opieką tych wszystkich,
którzy trudzą się nad moim wychowaniem.
Otaczaj opieką kapłanów, siostry zakonne i katechetów.
Wypraszaj potrzebne łaski moim nauczycielom.
Błogosław z nieba tym, którzy ze mną się modlą. Amen.

Kochany, błogosławiony Janie Pawle II
pomóż w cierpieniu wszystkim potrzebującym,
zwłaszcza moim dziadkom, którzy są już starsi i schorowani.
Dodawaj im siły i otuchy w zmaganiu się z codziennymi troskami, wspieraj ich w modlitwie. Amen.

Błogosławiony Janie Pawle II
są obok mnie osoby, które nie wierzą
w Naszego Pana, Jezusa Chrystusa i Jego matkę Maryję.
Ty, który całym sercem ukochałeś Boga,
Ty, który prowadziłeś nas do Niego przez Jego Syna i Matkę Bożą oświetl ścieżkę wiary wszystkim zaślepionym,
prowadź ich ku Największej Miłości. Amen.

Błogosławiony Janie Pawle II
wypraszaj u Pana łaski  dla naszych bliskich zmarłych.
Wstawiaj się za nimi,
by wraz z Tobą mogli radować się obecnością Najwyższego. Amen.