Wprowadzenie

 

Wprowadzenie

Nowenna jest modlitwą, którą trwa dziewięć dni. Jej pierwowzorem w tradycji Kościoła jest modlitwa Apostołów z Maryją w Wieczerniku, w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. W tamtym przypadku była to nie tyle prośba o dar, który został obiecany przez Chrystusa, ile raczej otwieranie serca na przyjęcie tego Daru i refleksja nad tym, jaką rolę miał on spełnić w życiu Apostołów. Oczekiwali na ogień, który miał dotknąć ich serc.

Proponowana tutaj nowenna adoracyjna upodabnia się do tamtego pierwowzoru. Jest również długą i intensywną modlitwą. Jest wołaniem o dar, bez którego nikt nie potrafi dobrze wypełnić powierzonego mu posłannictwa. Tym szczególnym darem, o którym prosimy, jest łaska modlitwy pełnej wiary i miłości, a szczególnie umiłowanie adoracji Najświętszego Sakramentu. Błagamy o ten dar dla siebie, a także dla naszych braci i sióstr, dla naszych parafii i posługujących w niej wspólnot. Czynimy to przychodząc przez dziewięć dni do kościoła na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Nie jest konieczne, aby przychodzić dzień po dniu. Można to przychodzenie rozłożyć w czasie, zależnie od możliwości danej osoby.

Wielu wierzących w Chrystusa, chodzących systematycznie na niedzielną Eucharystię, nie odkryło jeszcze tej cudownej modlitwy i nie zaznało jej błogosławionych owoców. Chcemy więc z wielką wiarą i gorącą miłością prosić Pana, abyśmy nauczyli się prawdziwie adorować Go, gdyż jest On godzien tego, aby z zachwytem, wdzięcznością i pełnią oddania wpatrywać się w Jego święte oblicze i uwielbiać Go wraz z mieszkańcami nieba i wspólnotą Kościoła pielgrzymującego na ziemi. Adoracja jest jednym z głównych znaków naszej wiary w Bóstwo Chrystusa. Kto nie adoruje swego Boga, ten jeszcze nie odkrył Jego wielkości i piękna, jego nieskończonej miłości i wszechmocy. Dlatego prosimy o łaskę wiary w Bóstwo Chrystusa obecnego pośród nas na wiele sposób, wśród których sakramentalna obecność w znaku chleba ma szczególne miejsce.

Wyróżnienie tej podstawowej intencji w nowennie adoracyjnej nie oznacza, że pomijamy w niej problemy codziennego życia, zarówno te osobistych, jak też te, które dotyczą innych ludzi. Intencji modlitwy jest wiele i wszystkie powinniśmy przedstawiać Jezusowi. Należy tylko dbać o to, aby łączyć modlitwę z refleksją nad słowem Bożym. Dlatego na każdy dzień nowenny proponowany jest krótki tekst biblijny. Zatrzymujemy się przy nim w krótkiej medytacji, po której kierujemy do Boga nasze uwielbienia i prośby.