Wprowadzenie

 

Wprowadzenie

 

Eucharystia jest nie tylko jednym z sakramentów, lecz źródłem i szczytem każdego z nich. Mądrość jest nie tylko jednym z darów Ducha Świętego, lecz ich uwieńczeniem i jednością. Miłość jest nie tylko jedną z cnót, lecz koroną wszystkich. Adoracja jest nie tylko jedną z form modlitwy, lecz przenika każde spotkanie człowieka z Bogiem.

„Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość” (KKK 2096). „Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać «nicość stworzenia», które istnieje jedynie dzięki Bogu” (KKK 2097).

Tak rozumiane adorowanie Boga przenika każdą modlitwę i każde działanie. Jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaw chrześcijanina. Uczymy się jej całe życie, a przeniknie nas ona w pełni, gdy w wieczności będziemy się wpatrywać twarzą w twarz w Oblicze Ojca.

Najbardziej wyróżnionym działaniem, które pogłębia w nas postawę adoracyjną, jest trwanie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, przed Synem Bożym, który stał się człowiekiem i jest z nami „przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Przychodzenie na adorację do kościoła lub kaplicy jest jednym z najbardziej czytelnych znaków wiary w Jego obecność i równocześnie tę wiarę umacnia.

Niniejszy dział zawiera propozycję dziewięciu spotkań z Chrystusem, przeżywanych w kościele lub kaplicy. Jest przeznaczona dla tych, którzy pragną uczyć się adorowania naszego Pana i Zbawiciela. Wielką pomocą w tej „nauce” jest mała grupa. Stąd nazwa „Modlitewnik grup adoracyjnych”. Wszystkich, którzy chcą tę drogę podjąć, zachęcamy, aby wcześniej przeżyli indywidualnie nowennę dni, korzystając z książeczki „Modlitewnik nowenny adoracyjnej”.