Zakończenie nowenny

 

Zakończenie

 

Na zakończenie nowenny powracamy do myśli wyrażonej we wprowadzeniu. Apostołowie po Zesłaniu Ducha Świętego poszli do świata, by wypełnić powierzoną im misję. My czynimy podobnie. Na zakończenie każdej Eucharystii otrzymujemy błogosławieństwo i jesteśmy posłani do świata.

Jednym z apostolskich zadań, które podejmujemy i o których rozmawialiśmy z Jezusem w czasie minionych dni, jest przyprowadzanie do Niego innych ludzi. Czyniliśmy to przez modlitwę, a teraz, umocnieni Duchem Świętym, możemy podjąć dalsze działania, aby do Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, przychodziło jak najwięcej osób.

Jedną z pomocy, którą otrzymujemy w tej służbie, jest nowenna tygodni. Stanowi ona pogłębienie i rozwinięcie tematów, z którymi spotkaliśmy się w minionych dniach. Głównym adresatem nowenny tygodni jest mała grupa. Może to być grupa, którą już istnieje, np. członkowie żywego różańca albo też grono kilku osób, które mają podobne zainteresowania i chciałyby bardziej włączyć się w życie wspólnoty.

Spotykając się co tydzień przez dłuższy czas wchodzimy coraz bardziej w świat adoracji i uczymy się coraz piękniej adorować naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa. Jeśli grupa się umocni i uzna, że może się zobowiązać, że co tydzień członkowie grupy będą przychodzić w wybranym dniu, w określonej godzinie, na adorację, wtedy mogą poprosić kapłanów, aby poszerzyli czas adoracji w parafii o następną godzinę.

Ci, którzy przeżyli nowennę dni, mogą się w to dzieło zaangażować, gdyż wypraszali dla siebie i dla innych łaskę adoracji Najświętszego Sakramentu. Pomocą w rozwijaniu tego dzieła jest m.in. ruch modlitewny „Adoremus”.