SZCZEGÓLNA MOC DZIECIĘCEJ MODLITWY

 

 
 

10 stycznia 1915 roku, w czasie pierwszej wojny światowej, papież Benedykt XV prosił dzieci o modlitwę przed Najświętszym Sakramentem dla uproszenia o Boga łaski nawrócenia serc i przerwania tej straszliwej wojny.

Z podobną prośbą zwrócił się do dzieci Ojciec Święty Pius XII zaraz po drugiej wojnie światowej (18 listopada 1947). Pisał: „Bardzo liczymy, w obecnych strapieniach, na modlitwę niewinnych dzieci, które boski Odkupiciel przyjmuje i wyróżnia w szczególny sposób. Niech więc wzniosą one ku Niemu swoje dziecięce dłonie, symbol ich czystych serc, aby wypraszać pokój, zgodę i wzajemną miłość”.

Dziś Ojciec Święty Benedykt XVI w adhortacji na temat Eucharystii Sacramentum caritatis pisze: "Wraz ze zgromadzeniem synodalnym żywo polecam pasterzom Kościoła oraz Ludowi Bożemu praktykę adoracji eucharystycznej, czy to osobistej, czy wspólnotowej [...]. Polecam, by w formacji katechetycznej dzieci, w szczególności w ramach przygotowania do pierwszej Komunii św., były one wprowadzane w znaczenie i piękno dotrzymywania towarzystwa Jezusowi i by było kultywowane ich zdumienie wobec Jego obecności w Eucharystii" (SC 67).

Wezwanie Ojca Świętego jest jednoznaczne. Naszym obowiązkiem jest budzenie i kultywowanie zdumienia dzieci wobec niezwykłego cudu i niezwykłego daru, jakim jest obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz ukazywanie im znaczenia i piękna "dotrzymywania towarzystwa Jezusowi". Zadanie to jest szczególnie powierzone rodzicom i katechetom, ale w istocie dotyczy wszystkich wierzących, którzy poprzez własne świadectwo umiłowania Jezusa, mogą pociągać na tę drogę innych ludzi, również najmłodszych.

Dzieci potrzebują adoracji Najświętszego Sakramentu przede wszystkim ze względu na ich osobisty wzrost w wierze i dojrzewania ich modlitwy. Ważnym elementem tego dojrzewania jest również umacnianie ich wiary w skuteczność modlitwy, szczególnie modlitwy ludzi o czystym sercu. W tej postawie rozwija się również wrażliwość dziecka na potrzeby innych. Dzisiejszy świat nie mniej potrzebuje dziecięcej modlitwy niż poprzednie pokolenia. Dziś również złe działania powodują spustoszenia w życiu rodzin i narodów. Konieczny jest rozwój dziecięcych grup adoracyjnych i budzenie u dzieci potrzeby modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.