O dziecięcych grupach adoracyjnych

Propozycja, aby dzieci adorowały Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, i tworzyły dziecięce grupy adoracyjne, nie jest pomysłem nowym. W wielu miejscach na świecie modlitwa adoracyjna dzieci jest szeroko praktykowana i przynosi błogosławione owoce. Podobnie jak modlitwa różańcowa i uczenie dzieci medytacji chrześcijańskiej.

zobacz

zobacz

Dzieci chętnie podejmują trudne zadania i potrafią im sprostać. Potrzebują jedynie mądrej podpowiedzi i towarzyszenia dorosłych. Pozwólmy im i pomóżmy, aby rozwijały piękny i bardzo osobisty kontakt z Jezusem, ich najlepszym Przyjacielem.

Bądźmy my, katecheci i rodzice, tymi, którzy podprowadzają najmłodszych do tej najwspanialszej Przyjaźni, pomagają im przeżywać tę największą Przygodę.

Rodzice mogą:

- indywidualnie, bez pomocy grupy, poprowadzić dziecko w świat modlitwy adoracyjnej. Mogą to robić według własnego pomysłu lub wykorzystać zamieszczane na tej stronie wskazówki i ćwiczenia. Z dzieckiem trzeba rozmawiać, jego pracą się interesować i – przede wszystkim – iść z nim przed Najświętszy Sakrament. Najlepiej wspólnie z dzieckiem uczyć się adoracji Najświętszego Sakramentu i wprowadzić tę modlitwę na stałe do programu modlitwy rodzinnej. Bo słowa nie poparte osobistym przykładem niewiele znaczą.

- włączyć – jeśli to możliwe ze względu na wiek dzieci - modlitwę adoracyjną niejako do programu grupy formacyjnej do której należą (róży różańcowej, wspólnoty Domowego Kościoła itp.) tworząc z pośród dzieci osób będących we wspólnocie  grupę adoracyjną. Wówczas, gdy dorośli spotykają się w ramach swojej formacji, dzieci  - z osobą, która się nimi opiekuje - zajmują się kolejnym ćwiczeniem wydrukowanym ze strony internetowej lub opracowanymi samodzielnie. Na modlitwę przed Najświętszy Sakrament idą z rodzicami w grupie lub indywidualnie. W ten sposób różne grupy formacyjne ubogacają swój program o adorację Najświętszego Sakramentu, a dzieci w czasie spotkań rodziców też uczestniczą w swojej formacji.

Katecheci mogą:

- zachęcić dzieci i ich rodziców do pracy z ćwiczeniami (pobieranymi z tej strony lub innymi) oraz do cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w wybranym kościele. Może to być nawet adoracja połączona z niedzielną Mszą św. Dla dziecka wystarczy na początek kilka minut. Jeśli jest do tej modlitwy przygotowane, poprzez pracę z ćwiczeniem (wie o czym i jak ma rozmawiać z Panem Jezusem), będzie to robić chętnie i czas adoracji będzie przedłużać stosownie do swoich możliwości. Na lekcji religii – raz w tygodniu - trzeba wówczas poświęcić kilka minut, by z dziećmi (które tę formę modlitwy podjęły) o adoracji porozmawiać - zainteresować się wykonywanymi ćwiczeniami, pochwalić wytrwałość w przychodzeniu przed Najświętszy Sakrament, i „pomedytować” nad fragmentem Pisma Świętego, nad którym dzieci pracują w danym tygodniu.

- zaproponować dzieciom i ich rodzicom założenie grupy adoracyjnej przy parafii. Wówczas dzieci adorują Pana Jezusa wspólnie, w ustalonym terminie zbieżnym z czasem wystawienia Najświętszego Sakramentu w kościele. Ważne, aby w czasie tej adoracji była nie tylko modlitwa wspólna, ale również trwanie przed Najświętszym Sakramentem w ciszy, osobista rozmowa dziecka z Panem Jezusem. Tak pracująca dziecięca grupa adoracyjna zmusza do wciągnięcia w tę formę modlitwy również rodziców. Oni przecież będą dzieci na adorację przyprowadzać. Warto więc podsunąć im propozycję, aby tworzyli oni „równoległą” do dziecięcej grupę adoracyjną. Jej celem mogłaby być modlitwa w intencji ich pociech i rodziny.

Wydaje się, że dziecięce grupy adoracyjne mogłyby być wielką pomocą w dobrym przygotowaniu dzieci i ich rodziców do przeżywania Pierwszej Komunii Świętej oraz do rocznicy tej uroczystości, jako dziękczynienie za dar pełnego uczestnictwa w Mszy świętej.

 

Czekamy na wszelkie propozycje, wątpliwości, pomysły i refleksje oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami. Wykorzystamy je w pracy nad kolejnymi zeszytami dla dzieci i materiałami na tę stronę.