Pan Jezus prosi: "Pokochaj!" 1

 

Przed pójściem na adorację

 

 

Poproś o pomoc Ducha Świętego

Rozpoczynasz kolejny „tydzień” twojej adoracyjnej modlitwy. Poproś o pomoc Ducha Świętego. Możesz to zrobić swoimi słowami, albo odmówić „modlitwę na rozpoczęcie adoracji”.

Przeczytaj uważnie zdanie z Pisma Świętego

Pan Jezus powiedział do Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Piotr odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. (por. J 21,17).

Pomyśl

Dlaczego Pan Jezus pyta Piotra: „czy kochasz mnie?”, przecież On jest Bogiem i doskonale wiedział, czy Piotr Go kocha?

Co to znaczy, że kogoś kochamy?

Co to znaczy, że kochamy Pana Jezusa?

Skąd wiemy, że Pan Jezus nas kocha i to tak bardzo, jak nikt z ludzi kochać nie potrafi?

Przeczytaj uważnie rozważanie, które ci pomoże odpowiedzieć na te pytania

Pan Jezus prosi: Pokochaj! On prosi cię o wielką rzecz. Bo miłość to coś bardzo ważnego i wielkiego. Łatwo jest kochać mamę, tatę, przyjaciela. Ale Pan Jezus prosi o większą miłość. O to byś kochał każdego, nawet tego, kto cię nie lubi. Takiej miłości możesz się nauczyć tylko od Pana Jezusa, gdy Jego pokochasz najbardziej, gdy On będzie dla ciebie najważniejszy. Tak, jak był najważniejszy dla Lolka, o którym czytałeś w „Historii Lolka”. I jak był najważniejszy dla błogosławionego Papieża Jana Pawła II.

Pokoloruj obrazek z Lolkiem i poszukaj w jego „Historii” co to znaczy, że Pan Jezus był dla niego najważniejszy. A potem pomyśl, jak ty będziesz uczył się takiej wielkiej i pięknej miłości. Może zrobisz coś miłego dla tej koleżanki, czy tego kolegi, którzy ostatnio sprawili ci przykrość.

Idź na adorację

Gdy przyjdziesz do Pana Jezusa najpierw uklęknij przed Nim i popatrz na Niego. Zobacz swoimi „oczami wiary” jak bardzo On na ciebie czeka. Wita cię serdecznie i cieszy się z tego, że przyszedłeś i chcesz być z Nim przez chwilę. Odpowiedz na Jego powitanie i poproś o pomoc w modlitwie. Zrób to swoimi słowami lub odmów „modlitwę na rozpoczęcie adoracji”.

 

Teraz usiądź i rozmawiaj z Panem Jezusem. Opowiedz Mu o domu i o szkole. Mów Mu o tym jak bardzo trudno ci być dobrym dla tych, którzy są niemili. Proś, aby On cię nauczył kochać wszystkich i wszystkim pomagać.

Potem uklęknij, i powtarzaj powoli, tak długo jak potrafisz: Panie Jezu, naucz mnie kochać tak, jak To kochasz.

Zakończ swoje spotkanie z Panem Jezusem „modlitwą na zakończenie adoracji”.

Zrób w domu

Pomyśl, jak możesz uczyć się odpowiadać na prośbę Pana Jezusa: Pokochaj! Które twoje zachowanie, postępowanie, najbardziej może się nie podobać Panu Jezusowi? Jak je będziesz zmieniał? Podejmij jakieś małe postanowienie związane z tą zmianą. Niech ono nie będzie trudne. Ale niech będzie takie, które będziesz realizować codziennie i wytrwale.

W „zeszycie adoracyjnym” napisz lub narysuj swoje podziękowanie dla Pana Jezusa. Powiedz Mu w nim, jak odpowiesz na Jego prośbę: Pokochaj!