Pan Jezus prosi: "Przyjdź!" 1


 

Przed pójściem na adorację

 

Zanim rozpoczniesz pierwszą „modlitwę adoracyjną” poproś o pomoc Ducha Świętego.

Duch Święty, który mieszka w nas od dnia chrztu świętego, prowadzi nas i uczy dobrej modlitwy. Dlatego, gdy klękasz do modlitwy, najpierw poproś tego najwspanialszego Nauczyciela i Przewodnika o pomoc. Możesz to zrobić swoimi słowami, a możesz odmówić modlitwę zamieszczoną w zakładce „modlitwy dla dzieci na rozpoczęcie i zakończenie adoracji”.

Te modlitwy są przeznaczone nie tylko do odmawiania w kościele, gdy przychodzisz na adorację i ją kończysz. Możesz z nich korzystać zawsze, gdy zaczynasz i kończysz jakąś część modlitwy nowennowej w domu.  Bo przecież to co robisz w domu przed i po adoracji też jest modlitwą, która przygotowuje cię do pójścia do kościoła i pomaga ci zakończyć spotkanie z Panem Jezusem w domu.

Przeczytaj uważnie zdanie z Pisma Świętego

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28).

Pomyśl

Czy rozumiesz o co prosi cię Pan Jezus? Kogo On zaprasza do siebie? Co obiecuje? Czy ty też czujesz się zaproszony? Jak odpowiesz Panu Jezusowi na Jego zaproszenie?

Przeczytaj uważnie rozważanie, które ci pomoże odpowiedzieć na te pytania

Poprosiłeś Ducha Świętego o pomoc. Jest więc On z tobą i cię prowadzi. Usiądź więc wygodnie i wyobraź sobie jak Pan Jezus mówi z wielką mocą do tłumów, które przyszły Go słuchać: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

Pan Jezus mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”. Nikogo nie pomija.  Zaprasza dobrych i tych, którzy nie mają zbyt czystego sumienia, zaprasza dorosłych i dzieci. Pamiętasz jak stanowczo odpowiedział apostołom, gdy próbowali zabronić dzieciom spotkania z Nim? Mimo, że był bardzo zmęczony, tak bardzo, że zasypiał, powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. Nie zabraniajcie im” (Łk 18,16). Panu Jezusowi bardzo zależy na tym, abyś chętnie i często przychodził do Niego.

Pan Jezus mówi: „Przyjdźcie do Mnie, gdy utrudzeni i obciążeni jesteście”. Ty, mimo, że masz, według dorosłych, niewiele lat, dobrze wiesz co to znaczy być utrudzonym, zmęczonym. Wiele razy przeżywałeś chwile, gdy „padałeś na nos”, a kolejne lekcje czekały jeszcze do odrobienia, czy prace do wykonania. Pan Jezus bardzo chce być z tobą, gdy jesteś zmęczony.

Zaprasza też wszystkich, którzy „są obciążeni”. Tym obciążeniem może być nadmiar obowiązków. Ale może być też niezadowolenie z siebie, poczucie winy, bo zrobiliśmy coś złego, choroba, problemy w domu czy w szkole. Nie ma takiego „obciążenia”, którego Pan Jezus nie chciałby z nami nieść. Nie ma takiego problemu, którego nie pomógłby rozwiązać. Trzeba tylko przyjść do Niego i z Nim o tym rozmawiać.

On każdemu obiecuje, że go „pokrzepi”, czyli doda mu sił, da odwagę, by przyjść do konfesjonału po Jego przebaczenie, pomoże znaleźć dobre rozwiązanie problemów, podpowie w sercu, co zrobić, aby w domu i w szkole było lepiej. Dlatego prosi: Przyjdź!

Pomyśl jeszcze o jednym. Pan Jezus jest obecny w twoim sercu i w sercu każdego człowieka. Jest obecny w twoim domu i w szkole. Możesz rozmawiać z Nim wszędzie:  na spacerze, w domu, na ulicy, w samochodzie, w tramwaju. Ale jest miejsce, gdzie On mieszka w Najświętszym Sakramencie. Można powiedzieć, że to Jego dom. Do tego „swojego domu” On cię zaprasza. A do domu zaprasza się przyjaciół.

Idź na adorację

Wiesz już, co znaczą słowa, które Pan Jezus do ciebie kieruje. Popatrz więc na Niego obecnego w tabernakulum, czy w białej Hostii w monstrancji.

Opowiedz Mu o swoim postanowieniu spotykania się z Nim na adoracji w każdym tygodniu. Powiedz Mu też o trudnościach, o twoich „obciążeniach”. Zaproś Go, aby przeżywał je z tobą. Mów Mu o tym, co cię cieszy i co jest dla ciebie bolesne.

A gdy już opowiesz Panu Jezusowi o sobie i o tym jak zrozumiałeś Jego słowa, zamknij oczy i spróbuj przez chwilę z Nim być, jak przyjaciel z Przyjacielem, bez słów.

Na zakończenie swojego spotkania z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie odmów modlitwę na zakończenie adoracji. Znajduje się ona w zakładce „modlitwy dla dzieci na rozpoczęcie i zakończenie adoracji”.

Zrób w domu

Poświęć spotkaniu z Panem Jezusem  jeszcze kilka chwil w domu. To było spotkanie z Przyjacielem. Nie tylko ty mówiłeś do Niego. On również mówił do ciebie. Słuchał cię i ci odpowiadał. Nie mogłeś słyszeć Jego głosu, ale wiele zrozumiałeś.

Pomyśl. Może udało ci się inaczej postąpić albo jakaś trudna sprawa się rozwiązała. Może ktoś powiedział coś dla ciebie ważnego, potrafiłeś zrobić to, co zawsze sprawiało mnóstwo kłopotów. A może spotkało cię coś dobrego, miłego, radosnego. To wszystko są dary Pana Jezusa, owoce twojej z Nim rozmowy.

Podziękuj Panu Jezusowi za czas adoracji i za to, co On ci – poprzez różne wydarzenia, spotkania, myśli i słowa – powiedział. Napisz to w formie listu do Niego, albo Mu to narysuj w twoim „zeszycie adoracyjnym”. Jeśli lubisz kolorować możesz wydrukować i pokolorować rysunek.