Pan Jezus prosi: "Przyprowadź!" 1


 

Przed pójściem na adorację

 

Poproś o pomoc Ducha Świętego

Oto następny temat nowenny adoracyjnej. I następna ważna prośba, którą Pan Jezus kieruje do Ciebie. Zanim zastanowisz się nad nią poproś o pomoc Ducha Świętego. Możesz to zrobić swoimi słowami lub odmówić „modlitwę na rozpoczęcie adoracji”.

Przeczytaj uważnie zdanie z Pisma Świętego

Andrzej, brat Szymona Piotra spotkał swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa (J 1,40-42).

Pomyśl

Kiedy ty bardzo zachęcasz swoją siostrę, czy brata, albo koleżankę lub kolegę,  aby poznali kogoś, kogo ty spotkałeś?

Kiedy ci na tym bardzo zależy?

W jaki sposób o tym kimś wtedy opowiadasz?

Dlaczego Andrzej opowiedział Szymonowi, swojemu bratu, o Mesjaszu?

Dlaczego chciał on przyprowadzić brata do Jezusa?

W jaki sposób musiał Andrzej mówić Szymonowi o Panu Jezusie, że ten zgodził się pójść z nim, by poznać Chrystusa?

Przeczytaj uważnie rozważanie, które ci pomoże odpowiedzieć na te pytania

Prośba, jaką w tym tygodniu kieruje do nas Pan Jezus jest taką odpowiedzą na pytanie: dlaczego tak ważne jest, aby słowo: „idź” usłyszeć najpierw od Pana Jezusa. I od Niego - po modlitwie, po uczestnictwie we Mszy św. – iść do zabawy i nauki, do obowiązków w domu i rozmów z rówieśnikami.

Mamy być apostołami, czyli mamy swoją postawą w kościele, swoim zachowaniem, dobrocią dla innych, przebaczaniem, gdy nas ktoś skrzywdzi, pokazywać jak bardzo Pana Jezusa kochamy. Jak bardzo On jest ważny. Mamy też umieć o Nim mówić w taki sposób, żeby inni potrafili się zachwycić miłością Pana Jezusa i pięknem Jego nauki.

Gdy ci, z którymi się spotykamy, zobaczą, że warto kochać Pana Jezusa, że warto do Niego przyjść, warto zachowywać Jego przykazania, postępować tak, jak On uczy, też będą chcieli stawać się Jego uczniami, Jego apostołami dla innych.

Bo zadaniem każdego apostoła Pana Jezusa jest pragnienie, aby przyprowadzać do Niego innych, sprawiać, aby krąg uczniów Jezusa poszerzał się. Takim dobrym apostołem był Andrzej. Tak umiał opowiedzieć bratu o Chrystusie, którego spotkał, że Piotr przyszedł, zobaczył i został.

Pan Jezus mówi: idź i przyprowadź! Czyli posyła nas. To znaczy, że mamy iść do innych w Jego imieniu. Jak to zrobić? Tak jak zrobił to Andrzej i robią to od dwóch tysięcy lat wszyscy uczniowie Pana Jezusa. Najpierw trzeba kochać tych, których chcemy przyprowadzić i w swoim sercu „przynieść” ich do Niego. W modlitwie przed Najświętszym Sakramentem rozmawiać z Jezusem o tych, do których On nas posyła, o rodzicach, dziadkach, koleżankach, kolegach, ludziach spotkanych w sklepie, na ulicy, w czasie zabawy. Modlić się za nich i prosić, aby Duch Święty kierował naszym postępowaniem i naszymi rozmowami.

Takim mistrzem apostołowania był Jan Paweł II. On kiedyś w wywiadzie udzielonym A. Frossardowi powiedział, że zanim z kimś się spotka, zawsze najpierw się za niego modli. A spotykał miliony ludzi, również najważniejszych przywódców świata. I był bardzo zapracowany. Miał jednak czas, aby przed rozmowami z ludźmi modlić się przed tabernakulum i iść do nich wprost „od Pana Jezusa”.

Idź na adorację

 

Odpowiadasz na zaproszenie Pana Jezusa i przychodzisz do Niego, do kościoła, przed Najświętszy Sakrament. Zanim rozpoczniesz rozmowę z Nim, poproś o pomoc Ducha  Świętego. Możesz to zrobić swoimi słowami, a możesz posłużyć się „modlitwą na rozpoczęcie adoracji”.

Wiesz już, dlaczego Pan Jezus prosi cię: idź! On tak naprawdę mówi: „idź w moim imieniu i przyprowadzaj do Mnie tych, którzy jeszcze nie wiedzą jak bardzo ich kocham. Chcę, abyś najpierw przyniósł ich do Mnie w swoim sercu, opowiedział Mi o nich. A potem, ode Mnie, do nich szedł. Abyś się z nimi bawił się i uczył, pomagał im i cieszył się z nimi. Abyś pokazywał im z entuzjazmem, jak bardzo ty Mnie kochasz”.

Opowiedz Panu Jezusowi co będziesz robił, aby spełniać Jego prośbę.

Gdy skończysz rozmowę pozostań z Panem Jezusem w ciszy tak długo jak potrafisz. W tej ciszy Pan Jezus będzie mówił wprost do twojego serca. Umocni cię w dobrych postanowieniach. Pozwoli ci coraz lepiej rozumieć czego On od ciebie oczekuje. I da ci poznać, co jest złe. Możesz w sercu powtarzać modlitwę: Jezu, ucz mnie przyprowadzać innych do Ciebie.

Przed wyjściem z kościoła odmów „modlitwę na zakończenie adoracji”.

Zrób w domu

Przypomnij sobie twoją rozmowę z Panem Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Zanim podziękujesz za nią, popatrz na zdjęcie błogosławionego Jana Pawła II, które masz na biurku i poproś go, aby pomagał ci przyprowadzać innych do Pana Jezusa, uczył cię robić to tak, jak on to robił.

Jeśli jest to możliwe poproś rodziców albo katechetę, aby opowiedzieli ci o Papieżu – Polaku, o pięknie jego apostolstwa.

W „zeszycie adoracyjnym” napisz - lub narysuj –Panu Jezusowi swoje podziękowanie za odkrywanie drogi, jak być Jego apostołem i za modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Dopisz również do modlitwy do Papieża – Polaka, układanej przez ciebie w poprzednim tygodniu, tę prośbę, którą dzisiaj mu przedstawiłeś.