Pan Jezus prosi: "Przyprowadź!" 2


 

Przed pójściem na adorację

 

Poproś o pomoc Ducha Świętego

Oto kolejna, bardzo ważna, prośba Pana Jezusa. Zanim się nad nią będziesz zastanowiał, poproś o pomoc Ducha Świętego. Możesz to zrobić swoimi słowami, albo odmówić „modlitwę na rozpoczęcie adoracji”.

Przeczytaj uważnie zdanie z Pisma Świętego

Andrzej, brat Szymona Piotra spotkał swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa (J 1,40-42).

Pomyśl

Kiedy ty bardzo zachęcasz swoją siostrę, czy brata, albo koleżankę lub kolegę, aby poznali kogoś, kogo ty spotkałeś?

Kiedy ci na tym bardzo zależy?

W jaki sposób o tym kimś wtedy opowiadasz?

Dlaczego Andrzej opowiedział Szymonowi, swojemu bratu, o Mesjaszu?

Dlaczego chciał on przyprowadzić brata do Jezusa?

W jaki sposób musiał Andrzej mówić Szymonowi o Panu Jezusie, że ten zgodził się pójść z nim, by poznać Chrystusa?

Przeczytaj uważnie rozważanie, które ci pomoże odpowiedzieć na te pytania

Pan Jezus prosi: Przyprowadź! Pragnie, abyś przyprowadzał do Niego nie tylko rodzeństwo, kolegów i koleżanki, także dorosłych – rodziców, nauczycieli, ludzi, których spotykasz. W jaki sposób? Po prostu przychodź do Pana Jezusa i opowiadaj Mu o wszystkich, których chciałbyś zachęcić, aby Pana Jezusa bardzo pokochali. Proś o to dla nich. A później swoją radością i dobrym postępowaniem pokazuj jak Pan Jezus jest dla ciebie ważny.

Pokoloruj obrazek z Lolkiem, który prowadzi do Pana Jezusa młodszą koleżankę. Znajdź również w jego „Historii” w jaki sposób on starał się przyprowadzać innych do Pana Jezusa. A potem pomyśl, jak ty będziesz się tego uczył. Zastanów się, co ci w tym najbardziej przeszkadza. Co powinieneś zmienić.

Idź na adorację

Gdy przyjdziesz do Pana Jezusa uklęknij, serdecznie Go przywitaj i poproś Go, aby ci pomógł z Nim rozmawiać i trwać przed Nim na adoracji. Możesz to zrobić swoimi słowami lub odmówić „modlitwę na rozpoczęcie adoracji”.

Następnie usiądź i rozmawiaj z Panem Jezusem - w swoim sercu - tak, jak rozmawia się z najlepszym Przyjacielem. Opowiedz Mu jak bardzo chcesz przyprowadzać wszystkich do Niego i co sprawia ci w tym najwięcej trudności. Opowiedz Mu także o tych, których Mu w tej adoracji przynosisz w swoim sercu. Powiedz Panu Jezusowi, jak bardzo chcesz, aby oni też przychodzili do Pana Jezusa, stawali się Jego apostołami.

Potem uklęknij, i powtarzaj powoli, tak długo jak potrafisz: Panie Jezu, ucz mnie przyprowadzać innych do Ciebie.

Zakończ swoje spotkanie z Panem Jezusem „modlitwą na zakończenie adoracji”.

Zrób w domu

W „zeszycie adoracyjnym” napisz lub narysuj swoje podziękowanie dla Pana Jezusa. Powiedz Mu w nim o tych, których chcesz do Niego przyprowadzić.

Napisz też króciutką modlitwę do błogosławionego Jana Pawła II. Poproś w niej Papieża, aby wspierał cię w twoim apostolstwie wobec kolegów, koleżanek, rodzeństwa i dorosłych.