Pan Jezus prosi: "Słuchaj" 2


 

Przed pójściem na adorację

 

Poproś o pomoc Ducha Świętego

Przed rozpoczęciem kolejnego „tygodnia” twojej adoracyjnej modlitwy poproś o pomoc Ducha Świętego. Możesz to zrobić swoimi słowami, albo odmówić „modlitwę na rozpoczęcie adoracji”.

Przeczytaj uważnie zdanie z Pisma Świętego

Maria siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie (Łk 10,39).

Pomyśl

Poproś kogoś z dorosłych, aby pomogli ci przeczytać opowiadanie z Ewangelii o pobycie Pana Jezusa w domu Marii i Marty.

Później spróbuj zastanowić się nad odpowiedzią na podane niżej pytania.

Kogo słuchała Maria?

Kogo ona, swoimi „oczami wiary”, widziała w Panu Jezusie?

Jak myślisz, czy można ćwiczyć również „uszy wiary”?

Czego możesz nauczyć się od Marii?

Przeczytaj uważnie rozważanie, które ci pomoże odpowiedzieć na te pytania

Pan Jezus prosi: słuchaj! To bardzo trudna do wykonania prośba. Słuchania trzeba się wytrwale uczyć. Bo słuchać to znaczy usłyszeć, zapamiętać i zgodnie z tym, co usłyszeliśmy postępować. Czyli być posłusznym. Tak żył Pan Jezus w Nazarecie. Do takiego słuchania zachęca cię też Lolek. Przeczytaj jeszcze raz jego „Historię”. Czy od Lolka też możesz uczyć się słuchania „uszami wiary”?

Poproś kogoś z dorosłych, aby pomogli ci wydrukować i pokoloruj obrazek. Zastanów się jak słuchał Lolek i jak to jest z tym słuchaniem u ciebie. Czy umiesz nie tylko być cicho, gdy rodzice, dziadkowie, nauczyciele mówią do ciebie, ale również dobrze usłyszeć i zrozumieć co on mówią? Potrafisz być posłuszny? Czy słuchasz Pana Jezusa, Jego przykazań?

Idź na adorację

Po przyjściu do kościoła uklęknij i odmów „modlitwę na rozpoczęcie adoracji”.

Po tej modlitwie usiądź cichutko i rozmawiaj z Panem Jezusem o tym jak wygląda twoje słuchanie. Jak słuchasz, gdy mówi do ciebie mama, tata, babcia, kolega lub koleżanka, czy pani w szkole? Jak słuchasz Pana Jezusa, gdy na lekcji religii lub w czasie Mszy św. jest odczytywany fragment Pisma Świętego?

Proś Pana Jezusa o pomoc, abyś umiał słuchać jeszcze lepiej. I abyś umiał coraz szerzej otwierać twoje „uszy wiary”.

Potem znowu uklęknij, patrz na ołtarz i powtarzaj powoli, tak długo jak potrafisz: Panie Jezu, ucz mnie słuchać.

Zakończ „modlitwą na zakończenie adoracji” i znakiem krzyża.

Zrób w domu

Podziękuj Panu Jezusowi za to spotkanie w kościele.

Zastanów się jak będziesz uczył się słuchać, gdy inni mówią do ciebie. I w jaki sposób będziesz ćwiczył słuchanie „uszami wiary”.

Napisz lub narysuj „zeszycie adoracyjnym” list do Pana Jezusa, w którym zamieścisz swoje podziękowanie i swoje postanowienia.