Pan Jezus prosi: "Zaufaj!" 1


 

Przed pójściem na adorację

 

Poproś o pomoc Ducha Świętego

Rozpoczynasz przygotowanie do kolejnego „tygodnia” nowenny adoracyjnej. Poproś o pomoc Ducha Świętego. Zrób to swoimi słowami lub odmów „modlitwę na rozpoczęcie adoracji”.

Przeczytaj uważnie zdanie z Pisma Świętego

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą (1J 5,14).

Pomyśl

Co to znaczy: zaufać, ufać komuś?
Co znaczy: zaufać Panu Jezusowi?
Kiedy Panu Jezusowi ufamy?
A kiedy Mu nie ufamy?
Co to znaczy, że Pan Jezus wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą?

Przeczytaj uważnie rozważanie, które ci pomoże odpowiedzieć na te pytania

Wiele razy spotkałeś się w swoim życiu z zaufaniem i z nieufnością. Wiesz, że tylko wtedy możesz kogoś uznać za swojego przyjaciela, gdy mu ufasz. Wówczas chętnie z nim rozmawiasz o swoich sprawach, powierzasz mu swoje tajemnice. Ale jeśli on zrobi coś, co sprawi, że przestajesz mu ufać, kończy się wasza przyjaźń. A nieufność, która zastąpiła zaufanie bardzo boli.

Podobnie jest z przyjaźnią z Panem Jezusem. On bardzo chce być Przyjacielem każdego człowieka i bardzo pragnie, abyśmy Mu zaufali. Tak bardzo, że umarł za nas na krzyżu.

Równocześnie z przyjaźnią z Panem Jezusem jest zupełnie inaczej. Bo On nam zawsze ufa i nigdy nie zrobi niczego, co mogłoby choćby tylko troszeczkę nasze zaufanie do Niego zmniejszyć. Jeśli Mu nie ufamy to dlatego, że Go nie znamy, nie wiemy jaki On jest naprawdę, nie rozumiemy Go.

Pan Jezus bardzo cierpi z powodu naszej nieufności. Do św. Faustyny skarżył się, że najbardziej ranią Go grzechy nieufności. Mówił, że bardzo pragnie zaufania człowieka i obiecał, że jeśli ktoś zbliża się do Niego z ufnością, obdarza go łaskami tak bardzo, że człowiek nie da rady zmieścić ich w swojej duszy.

Św. Jan Ewangelista napisał bardzo mądre zdanie, że zaufanie Panu Jezusowi polega na tym, aby Mu uwierzyć, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. Co to znaczy: zgodnych z Jego wolą?

Gdy dziecko prosi mamę o coś, co nie jest dla niego dobre, na przykład o możliwość zrezygnowania z picia lekarstwa, bo jest gorzkie, albo o pozwolenie na granie w piłkę na jezdni, mama się nie godzi. Nie wysłuchuje prośby dziecka nie dlatego, że już go nie kocha, ale dlatego, że go właśnie bardzo kocha.

Gdy prosimy Pana Jezusa o coś, co wydaje nam się ważne, nie wiemy czy to jest dla nas dobre, czy nie, bo nie  wiemy, co będzie w przyszłości. A On wie. I jeśli nie jest dobre, to nie może naszej prośby wysłuchać, bo nas bardzo kocha. Taka prośba nie jest zgodna z Jego wolą czyli z Jego miłością do nas. Ale właśnie dlatego trzeba Panu Jezusowi mocno zaufać i zawsze powtarzać: bądź wola Twoja.

Prośba Pana Jezusa: Zaufaj! Mówi jeszcze o jednym. Nie da się ufać Panu Jezusowi i zupełnie nie ufać ludziom, oraz być dzieckiem, któremu nie można ufać. Pan Jezus prosi cię, abyś ufał tym, którzy cię kochają i wychowują cię i abyś był dzieckiem do którego można mieć zawsze zaufanie, prawdomównym, uczciwym, przyjacielskim, pomagającym każdemu.

Idź na adorację

Chcesz odpowiedzieć Panu Jezusowi na prośbę: Uwierz! Wiesz już, jak bardzo Pan Jezus jest godny tego, aby Mu ufać.

Uklęknij więc przed Najświętszym Sakramentem i spójrz „oczami wiary” na Pana Jezusa. On patrzy z miłością i radością na ciebie. Odpowiedz Mu na Jego miłość serdecznym powitaniem i poproś Ducha Świętego o prowadzenie cię w czasie tego spotkania z Panem Jezusem. Odmów „modlitwę na rozpoczęcie adoracji”.

Pomyśl, jak bardzo Pan Jezus chce z tobą rozmawiać, jak na tę rozmowę czeka. Możesz z Nim rozmawiać o wszystkim i bardzo szczerze. On cię na pewno najlepiej zrozumie. Sam też był dzieckiem i wiesz, że najbardziej kocha dzieci. Ich wiarę i ufność dał za przykład dorosłym.

Opowiedz Mu o tym jak bardzo chcesz Mu całkowicie zaufać. Mów Mu też jak bardzo chcesz być dzieckiem, które ufa innym i któremu można ufać. Rozmawiaj z Nim też szczerze o tym co Ci utrudnia pracę nad sobą. Proś Go o pomoc.

Gdy już powiesz o wszystkim zostań z Panem Jezusem tak długo jak potrafisz. Powtarzaj w sercu: Jezu, ufam Tobie.

Na zakończenie, wraz z wszystkimi dziećmi, które włączyły się w „nowennę adoracyjną”, odmów modlitwę  „modlitwę na zakończenie adoracji”.

Zrób w domu

Wróć myślami do twojej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Przypomnij sobie również: co znaczy ufać.

Papież Jan Paweł II, został ogłoszony błogosławionym, również dlatego, że zadziwiał świat swoją ogromną ufnością, jaką pokładał w Bogu i z jaką szedł do ludzi na całym świecie. Porozmawiaj o tym z dorosłymi i przeczytaj jeden fragment z jego przemówień do dzieci. Poproś go w modlitwie o pomoc w umacnianiu twojego zaufania Panu Jezusowi i ludziom.

Napisz Panu Jezusowi w „zeszycie adoracyjnym” - lub narysuj - o tym, co zrozumiałeś. Podziękuj za dar spotkania z Nim w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i za błogosławionego Papieża – Polaka.

Napisz na ładnej kartce słowa „Jezu, ufam Tobie”. Połóż kartkę w widocznym miejscu, np. na swoim biurku i codziennie przed snem powtarzaj tę króciutką modlitwę.