Nowenna - spotkanie 6

 

Spotkanie 6: Pokochaj!

Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje (J 21,17).

Przyjdź, patrz, słuchaj

P: Panie Jezu, przychodzimy dziś kolejny raz do Ciebie, by być z Tobą, naszym Panem i Bogiem, a także by wzrastać w umiejętności adorowania Ciebie. W przestrzeni ciszy i skupienia, przeniknięci wiarą i nadzieją, kierujemy uwagę ku koronie wszystkich cnót chrześcijańskich, ku miłości. O niej pragniemy rozmawiać z Tobą, o jej rozwój chcemy Cię prosić. Bez niej nasza modlitwa jest płytka, a autentyczna adoracja niedostępna. Gdy jej brakuje, wszystkie słowa tracą na znaczeniu, a milczenie staje się ciężarem. Dlatego prosimy, dobry Jezu, abyś nieustannie rozpalał w naszych sercach miłość.

L1: Obdarzaj nas, miłosierny Jezu, Twoją łaską, byśmy z radością przychodzili do Ciebie. Prosimy Cię, Panie.
Oddal wszelkie przeszkody i rozproszenia, byśmy w całej pełni przebywali z Tobą.
Przymnóż nam wiary i umocnij naszą nadzieję, abyśmy nie ustali w drodze do świętości.
Rozlewaj w naszych sercach gorącą miłość do Ciebie i braci, abyśmy byli jedno.

Chwila ciszy.

(Śpiew, np.: Jezus, najwyższe Imię).

Miłość

L2: Panie Jezu, Ty przyniosłeś na ten świat miłość Ojca, którą nosisz w swoim sercu. Ty wylałeś na ludzi Ducha miłości, który uzdalnia ich do miłowania się nawzajem tak, jak Ty ich umiłowałeś. Ty także pytasz nas, co uczyniliśmy z tym bezcennym darem, który kryje w sobie tajemnicę życia samego Boga i który został powierzony nam, słabym ludziom. Pytałeś Piotra, czy Cię miłuje i pytasz o to również każdego z nas.
Odpowiadamy słowami Apostoła: „Ty, Panie, wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłujemy” (por. J 21,15-19). Ty wiesz także, jaka jest nasza miłość. Wlałeś ją w nasze serca przez Ducha Świętego, który jest samą Miłością. W czasie adoracji znajdujemy się w miejscu, gdzie płonie żar tej miłości. Możemy się przy nim ogrzać oraz przyjąć jej płomień do swego serca. To miłość i tylko ona uzdalnia nas do adorowania Ciebie i do uwielbienia wraz z Tobą naszego Ojca w niebie. Dzięki miłości nasze oczy wypatrują Ciebie, nasze myśli są przy Tobie, nasza wola pragnie pełnić Twoją wolę, a nasze serce należy do Ciebie.
Gdy pytałeś, Panie, św. Piotra o miłość, chciałeś, aby jego wyznanie było również wyrazem nawrócenia po trzykrotnym zaparciu się Ciebie. My również pragniemy naszym wyznaniem miłości prosić o przebaczenie naszych grzechów. Oczyść, miłosierny Jezu, naszą miłość z wszelkiej małostkowości, lęku, pożądliwości i innych braków. Prosimy o to w cichej modlitwie.

Chwila ciszy.

(Śpiew, np.: Miłość Twa).

Modlitwa sercem

L1: W każdym spotkaniu z Tobą, o Panie, prosimy Cię o łaskę modlitwy. Powtarzamy słowa Apostołów: „Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11,1). Dziś prosimy, abyś nauczył nas przebywać z Tobą w modlitwie bez słów, w modlitwie serca, w samej radości bycia razem.
Udzielałeś tej łaski swoim świętym. Mała święta Teresa wyznaje: „Dla mnie modlitwa jest uniesieniem serca, jest prostym wejrzeniem skierowanym do nieba, jest okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno wśród cierpienia, jak i wśród radości... Jest to coś, co rozszerza moją duszę i jednoczy mnie z Jezusem”. Pragniemy wzorem tej świętej mistyczki dziś również unieść swoje serce ku Tobie, przylgnąć do Ciebie i trwać w cichej adoracji. Niech nasza modlitwa będzie spotkaniem dwóch kochających serc. Odsuwamy na bok swoje plany, myśli i wyobrażenia, chcemy tylko przebywać z Tobą, nasycać się Twoją obecnością. Jak kochające się osoby rozumieją się bez słów, tak i my pragniemy trwać przed Tobą i w Tobie wsłuchując się w bicie Twojego Najświętszego Serca.

Indywidualna modlitwa w ciszy

P: Dziękujemy Ci, Panie, że odpowiadasz na naszą prośbę i uczysz nas modlitwy. Odsłoniłeś i nadal odsłaniasz przed nami skarby modlitwy różańcowej oraz niezwykłe znaczenie rozważania Twego słowa. Dzięki Twej łasce pragniemy w pięknych przeżyciach jeszcze bardziej wpatrywać się w Ciebie i adorować Ciebie. Dziś prosimy, aby Twój Duch, którego nam dałeś, zjednoczył nas z Tobą w modlitwie bez słów, w doświadczeniu zanurzenia w Tobie, w radości zjednoczenia z Tobą, w pokoju serca, którego świat dać nie może, gdyż on płynie z Twojej obecności w nas.

Adoracja w ciszy

Modlitwa na zakończenie

L1: Bądź uwielbiony Panie w tym spotkaniu pełnym miłości.
Bądź uwielbiony w Twym Najświętszym Sercu, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa.

L2: Bądź uwielbiony, Ojcze miłosierny, który przyjmujesz nas zawsze, gdy do Ciebie wracamy.
Bądź uwielbiony, Duchu Miłości, który rozpalasz miłość w naszych sercach.

P: Niech będzie chwała Tobie, Jezu Miłosierny, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.