Pomoce z sesji duszpasterskiej

 

Spotkanie duszpasterskie

ADORACJA NAJŚWIĘSZEGO SAKRAMENTU W PARAFII

 

W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie od dnia śmierci bł. Jana Pawła II trwa dzień i noc adoracja Najświętszego Sakramentu, dnia 4 lutego odbyło się spotkanie duszpasterskie na temat „adoracji Najświętszego Sakramentu w parafiach”. Spotkanie zorganizował działający pod patronem Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! ruch modlitewny „Adoremus”. Swoją refleksją i świadectwem dzielili się kapłani i wierni świeccy.

W problematykę wprowadził uczestników ks. dr Bogusław Mielec ukazując celebrację i adorację Eucharystii jako centrum życia parafii i poszczególnych wiernych. Pozostałe głosy miały charakter świadectw pokazujących jak w diecezjach i parafiach rozwija się adoracja, jaką rolę odgrywają w tym dziele członkowie różnych ruchów i wspólnot, a także jak budzić w ludziach potrzebę adoracji. Wśród różnych wypowiedzi mocno zabrzmiał głos ukazujący potrzebę prowadzenia dzieci na adorację i uczenia ich trwania w ciszy przed Najświętszym Sakramentem.

Celebracji Eucharystii na zakończenie spotkania przewodniczył ks. bp Grzegorz Ryś. Nawiązując do pierwszego czytania, przypadającego na ten dzień, przybliżył uczestnikom głębię treści zawartej w modlitwie Salomona w świątyni. Ukazał związek tej modlitwy ze złożoną wcześniej ofiarą całopalną, która była niezwykła (tysiąc zwierząt), podkreślił znaczenie słuchania Boga na modlitwie oraz  podejmowania na niej ważnych intencji. Salomon modlił się o mądrość, o rozeznawanie dobra i zła, o dary szczególnie ważne w życiu.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w spotkaniu uczestniczyli, a także tym, którzy wspierali nas swoją modlitwą.

Nagrania referatów, świadectw i dyskusji

Modlitwa (MP3) i przywitanie (MP3)

Ks. dr Bogusław Mielec (Kraków), Eucharystia celebrowana i adorowana centrum życia parafii i poszczególnych wiernych (MP3)

 Ks. dr Bogusław Wolański (Legnica), Adoracja Najświętszego Sakramentu w programie duszpasterskim diecezji legnickiej. (MP3)

Ks. prałat Stanisław Bar (Tarnobrzeg), Wprowadzanie w parafii całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Refleksje proboszcza. (MP3)

Ks. dr Czesław Sandecki (Kraków), Szczególne godziny adoracji w parafii (Pierwsze niedziele miesiąca, Godzina święta…) (MP3)

P. mgr Krystyna Karkowska (Kraków), Dziecięce grupy adoracyjne. posłuchaj: (MP3), pobierz: (pdf)  (doc), czytaj: tekst

Ks. dr Stanisław Szczepaniec (Kraków), Ruch modlitewny „Adoremus”. (MP3)

Dyskusja i świadectwa (MP3)

Słowo ks. biskupa Jana Zająca na zakończenie dyskusji (MP3)