Nowenna - spotkanie 8

 

Spotkanie 8: Przyprowadź!

Andrzej, brat Szymona Piotra spotkał swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa (J 1,40-42).

Przyjdź i adoruj

P: Bądź uwielbiony, Panie nasz i Zbawicielu, który także dziś dajesz nam łaskę spotkania z Tobą i adorowania Ciebie. Uczyłeś nas przyjmować Twoje błogosławieństwo i w mocy Ducha Świętego wracać do świata. Dziś prosimy Cię, abyś udoskonalił w nas umiejętność przyprowadzania do Ciebie innych ludzi.
Wiemy, że nie uczynimy tego swoją mocą, lecz mocą Twego Ducha. Ty jednak przewidziałeś dla nas ważną rolę w tym dziele zbawienia. Chcesz działać przez nas. Chcesz, abyśmy zaangażowali wszystkie siły umysłu i serca, aby wskazać innym drogę do Ciebie. Dlatego prosimy Cię, abyśmy dobrze rozeznali i wypełnili Twoją wolę.

L1: Otwórz nasze serca na Twoje wołanie. Prosimy Cię, Panie.
Rozpal w nas apostolskiego ducha, byśmy nieśli Ciebie tym, którym chcesz.
Przyprowadzaj przez nas do siebie ludzi, których stawiasz na naszej drodze.
Pomóż, byśmy byli prawdziwymi świadkami Twojej miłości.

Chwila ciszy.

(Śpiew, np: Spocznij na nas Duchu Pana).

Przyprowadzanie przez modlitwę

L2: Panie Jezu, powierzyłeś nam trudne zadanie, byśmy szli na cały świat, głosili Ewangelię i pomagali ludziom dojść do sakramentów, w których Ty sam napełniasz ich szczególną łaską. Uzdolniłeś nas do wypełnienia tego zadania przez sakrament bierzmowania. Namaściłeś nas wtedy Duchem Świętym i posłałeś do świata. Odnawiamy w sobie to misterium w każdej Eucharystii, gdy przyjmujemy Twoje błogosławieństwo i Twoje posłanie.
Przeżywamy tę prawdę również na adoracji. Pragniemy jeszcze gorliwiej podejmować dzieło przyprowadzania ludzi do Ciebie najpierw przez modlitwę. Uczyłeś tego św. Faustynę, a przez nią wskazujesz tę drogę nam wszystkim. Mówiłeś: „Przyprowadź mi dusze i zanurz je w morzu mego miłosierdzia”. Miała przyprowadzać wszystkich ludzi i różne grupy osób. Zapewne przyprowadzała także tych, których znała z imienia i z którymi się spotykała. Chcemy czynić podobnie. W dzisiejszej modlitwie i w każdej adoracji, jaką będziemy przeżywać, chcemy Ci przyprowadzać tych, za których oddałeś życie i których umiłowałeś do końca. Przyjmij, Jezu, modlitwę naszego serca, którą teraz w ciszy zanosimy do Ciebie. Chcemy Ci przyprowadzić naszych braci i siostry i zanurzyć ich w Twoim miłosiernym Sercu.

Chwila ciszy.

(Śpiew, np.: Wszystko Tobie oddać pragnę).

Przyprowadzanie przez świadectwo i rozmowę

L1: Panie Jezu, pragnąc wypełnić Twoje polecenie, by iść do ludzi i dawać wobec nich świadectwo o Tobie oraz przyprowadzać ich do źródeł łaski, do sakramentów świętych, wpatrujemy się także w przykład Andrzeja Apostoła, który przyprowadził do Ciebie swego brata, Szymona.
Andrzej poznał w Tobie prawdziwego Mesjasza. My również widzimy w Tobie naszego Zbawiciela. Twoje słowa przynaglają nas, by wrócić do naszych bliskich i oznajmić im wielkie rzeczy, które nam uczyniłeś. Chcemy dać świadectwo o Twojej obecności pośród nas i o hojności darów, jakimi nas napełniasz. Często zastanawiamy się nad tym, jak mamy wypełnić swoje posłannictwo. Myślimy zarówno o zewnętrznych działaniach, a także o otwarciu się na Twego Ducha, który nas prowadzi. Pragniemy być otwarci na Twoje znaki, Twoje ciche wołanie. Chcemy teraz uwielbiać Cię w tej misji, do której nas powołujesz. Uwielbiamy Cię także we wszystkich ludziach, do których nas posyłasz.

L2: Bądź uwielbiony w Twej dobroci niepojętej wobec całego stworzenia. Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony na wszystkich ścieżkach, którymi wiedziesz nas do siebie.
Bądź uwielbiony w modlitwie, w której pragniemy zawierzać Ci wszystkich ludzi.
Bądź uwielbiony we wszystkich posługach, które podejmujemy.
Bądź uwielbiony w naszym pragnieniu przyprowadzania do Ciebie innych ludzi.

Chwila ciszy.

(Śpiew, np.: Oto ja, poślij mnie).

Adoracja indywidualna w ciszy

P: Panie Jezu, pragniemy teraz pozostać w ciszy przed Tobą. Powierzamy Ci całą naszą małość i słabość, która sprawia, że czujemy się tak kruchymi i niewystarczającymi pracownikami Twojej winnicy. Prosimy, niech Twój Święty Duch spocznie na nas i pozwoli nam podołać misji, do której nas powołujesz.

Adoracja w ciszy.

Modlitwa na zakończenie

L1: Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, który dałeś swe życie za swoje owce, bądź uwielbiony w Twym dziele odkupienia człowieka.
Ty pragniesz przyprowadzić do siebie wszystkie owce. Posługuj się nami, byśmy swoim życiem i przykładem prowadzili innych do Ciebie.

L2: Pasterzu, który znasz swoje owce, pomóż nam dobrze odczytywać znaki, które stawiasz na naszej drodze tak, byśmy spełniali wolę Twojego Ojca.
Pozwól nam prowadzić innych do Ciebie zarówno poprzez modlitwę, jak i dobre czyny.

P: Niech będzie chwała Tobie, Jezu Miłosierny, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.