Rekolekcje o adoracji


W dniach od 5 do 10 lipca 2011 roku odbyły się w Krościenku rekolekcje poświęcone tematyce adoracji. Uczestniczyli w nich w głównej mierze członkowie ruchu Światło-Życie. Przyjechali pociągnięci tematem, który był wcześniej podany. Rekolekcje prowadził ks. Stanisław Szczepaniec. Poniżej zamieszczone jest nagranie wygłoszonych nauk. Może i ci, którzy nie uczestniczyli w rekolekcjach skorzystają z nich.

CZĘŚĆ I - CO TO JEST ADORACJA?

Pierwsza część rekolekcji była refleksją nad tym, czym jest adoracja. Warto postawić sobie to pytanie. Choć każda modlitwa przed Najświętszym Sakramentem jest w szerszym sensie adoracją, to jednak istnieje także szczególna postawa, którą nazywamy "adorowaniem" Boga. Jej opanowanie należy do ważnych umiejętności chrześcijanina. Oto wygłoszone na ten temat konferencje.

Pobierz lub posłuchaj: 01_Wprowadzenie.mp3

Pobierz lub posłuchaj: 02_Co_to_jest_adoracja.mp3

Pobierz lub posłuchaj: 03_Kogo_adoruje.mp3

Pobierz lub posłuchaj: 04_Wzory_adoracji.mp3

Temat rozważany w czasie konferencji był podejmowany przez uczestników rekolekcji podczas spotkań w grupach. Było to dzielenie się własnym odkrywaniem umiejętności adorowania Boga oraz przygotowanie wspólnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, w której było uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie, prośba, a na końcu również modlitwa, w której powtarzany był refren: "Adoruję Cię, Jezu". Taka modlitwa znajduje się w łacińskiej wersji śpiewu "Chwała na wysokości Bogu": "Adoramus te". Na zakończenie tego etapu rekolekcji przeżywaliśmy wspólnie taką adorację, przygotowując się do niej także przez modlitwę indywidualną.

 

CZĘŚĆ II - GODZINA ŚWIĘTA

Druga etap rekolekcyjnych spotkań poświęcony był głębszemu odkryciu jednej ze szczególnych godzin adoracji. Jest ona w tradycji nazwana "Godziną świętą", choć nie wszyscy uczestnicy rekolekcji znali to określenie i tę praktykę. Mobilizacją do podjęcia tego tematu był przykład bł. Jana Pawła II, który przeżywał taką godzinę modlitwy w każdy czwartek. Oto konferencje poświęcone tej problematyce.

Pobierz lub posłuchaj: 05_Godzina_swieta.mp3

Pobierz lub posłuchaj: 06_Msza_i_adoracja.mp3

Pobierz lub posłuchaj: 07_Pascha_tygodnia.mp3

W czasie spotkań w grupach, poświęconych tej problematyce uczestnicy rozważali biblijne opisy modlitwy Jezusa w Ogrójcu, a także teksty z Katechizmu Kościoła Katolickiego opisujące modlitwę jako walkę duchową. Każda z grup przygotowywała również modlitwę na wieczorną adorację, przeżywaną jako godzina święta.

 

CZĘŚĆ III - CELEBRACJA I ADORACJA

Ostania część rekolekcji była pełniejszym rozwinięciem prawdy, która była obecna w każdym dniu rekolekcyjnych rozważań, szczególnie w czasie homili mszalnych. Chodziło w niej o głębsze przeżycie prawdy, że między celebracją Eucharystii, a jej adoracją istnieje ścisły związek. Bez trwania na adoracji trudno wejść w głębsze przeżywanie Eucharystii i trudno zanieść jej owoce w codzienne życie.

Pobierz lub posłuchaj: 08_Komunia_a_adoracja.mp3

Pobierz lub posłuchaj: 09_Zmartwychwstaly.mp3

Pobierz lub posłuchaj: 10_Zakonczenie.mp3

Temat ten był podjęty również w spotkaniach w grupach oraz wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Podejmowane w czasie rekolekcji prawdy o adoracji pojawiały się również w czasie końcowych świadectw, przeżywanych również przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.