Rekolekcje o adoracji - seria 3

 

W Nim jest Życie

Rekolekcje o adoracji Najświętszego Sakramentu

 

W Sidzinie k. Jordanowa odbyły się w dniach 27-29 kwietnia 2012 roku rekolekcje będące dalszym wprowadzeniem, po poprzednich rekolekcjach, w świat adoracji Najświętszego Sakramentu.

W czasie adoracji, podobnie jak w czasie celebracji Eucharystii, spotykają się dwa światy: boski i ludzki. Na początku duchowej drogi człowieka do Boga, zarówno w czasie Mszy Świętej jak i adoracji, myśli wypełniają w głównej mierze ziemskie sprawy, a więc spotkania i rozmowy, trudności i problemy, plany i nadzieje, sprawy swoje i bliskich, a niekiedy także wielkie problemy świata. Trudno się od nich tych tematów oderwać. Jednak w miarę zbliżania się do Chrystusa i wchodzenia coraz bardziej w Jego świat, odkrywamy coraz bardziej jego wielkość i piękno. Pogłębia się także świadomość obecności Pana pośród nas i zmienia się optyka widzenia naszej codzienności.

Rekolekcje, które przeżyliśmy były pomocą w dawaniu pierwszeństwa Chrystusowi i Jego sprawom, gdy przychodzimy do Niego, by Go adorować. Istotą adoracji jest bowiem uznanie Boga za Boga, a więc uznanie całej Jego wielkości i potęgi, Jego nieskończoności i mądrości, Jego miłości i miłosierdzia, a siebie uznanie za kogoś, kto jest przez Boga stworzony i odkupiony, prowadzony i umiłowany, nad którym Bóg czuwa w każdej chwili życia. Im bardziej w naszym sercu Bóg uznawany jest za Boga, a my sami odnajdujemy się jako otoczeni największą miłością, tym głębsza jest nasza relacja z Bogiem i tym głębsza jest adoracyjna modlitwa. To w Nim jest Życie i z Niego rozlewa się ono na nas. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Adoracja jest cudownym czasem poznawania Chrystusa i dostrzegania Jego obecności tu na ziemi.

W rekolekcjach uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele ruchu modlitewnego „Adoremus”. Czas spędzony na modlitwie i refleksji, na adoracjach i celebracjach, był dla nas także znakiem wdzięczności wobec Boga za dar rozbudzenia w nas pragnienia adoracji, szczególnie przez przykład życia i nauczanie bł. Jana Pawła II. Eucharystia i adoracja w dzień rocznicy jego beatyfikacji będzie dopełnieniem przeżyć rekolekcyjnych.

Poniżej zamieszczone są nagrania wygłoszonych rozważań rekolekcyjnych, a także główny tekst biblijny, który nam towarzyszył, z nadzieją, że mogą one również dla innych być pomocą w ich przeżywaniu adoracji.

01 – Wprowadzenie
02 – Zobaczyć w Nim Życie
03 – Chleb żywy
04 – Eucharystia – dar życia
05 – Czas się wypełnił
06 – Dobry Pasterz

Teksty do medytacji i spotkania w grupach   DOC PDF