Słowo wstępne

 

Słowo wstępne

W czasie przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II, na początku w 2011 roku, rozpoczął swoją posługę ruch modlitewny „Adoremus”. Jego członkowie starają się systematycznie trwać na adoracji, a także pomagać innym w odkryciu tej niezwykłej modlitwy.

Od początku swego istnienia ruch poświęcał wiele uwagi dzieciom. Przygotowywane dla nich pomoce umieszczane są na stronie internetowej, a niektóre z nich udostępnione również w formie drukowanej. W tym roku, na początku szkolnych wakacji, przeżywaliśmy tygodniowe rekolekcje poświęcone tematowi adoracji. Uczestniczyło w nich 37 dzieci w kilku parafii i ośrodków duszpasterskich. Na koniec rekolekcji dzieci wyrażały pragnienie kontynuowania takiej formacji. Niniejsze opracowanie ma służyć im oraz innym zainteresowanym.

Medytując nad koncepcją spotkań z dziećmi uznaliśmy, że powinny one uwzględniać różne formy ich zaangażowania. Wśród dzieci są ministranci, członkinie scholi, osoby z grup wolontariatu i nie należące do żadnych grup. Dla wszystkich centrum życia stanowi Eucharystia. Ku niej zmierza i z niej wypływa aktywność wierzących w Chrystusa. Taka jest również główna myśl formacji. Jest ona skoncentrowana na Eucharystii. Można powiedzieć, że jest to propozycja wieloletniego wtajemniczenia w coraz głębsze przeżywanie tego zbawczego wydarzenia. W układzie tematów na poszczególne lata odwołujemy się do „Programu formacyjnego służby liturgicznej”, którego główną ideą są słowa św. Piotra Apostoła: „Służyć tam darem, jaki każdy otrzymał” (por. 1P 4,10). Chcemy ten dar odkrywać, rozwijać i nim służyć zarówno w liturgii jak i we wszystkich miejscach, do których Bóg nas posyła. Z przedstawionego programu mogą więc skorzystać różne grupy dziecięce, istniejące w parafii.

Szczególną cechą proponowanego tu programu jest położenie mocnego akcentu na adorację Najświętszego Sakramentu. Wierzymy, że ta właśnie cecha będzie ubogaceniem dziecięcej formacji i przyniesie dobre owoce.

ks. Stanisław Szczepaniec