spotkanie organizacyjne


pobierz: doc pdf 

VENITE ADOREMUS DOMINUM
spotkanie organizacyjne

Celem tego spotkania jest zawiązanie grupy, ustalenie zasad jej funkcjonowania i terminów spotkań i adoracji. Zapraszamy na nie dzieci z rodzicami. Jeśli jest taka możliwość, spotkanie ubogacamy śpiewem.

Prowadzący przygotowuje salę spotkań. Na małym stoliczku, na ładnej serwecie stawia świecę i kładzie Pismo święte. Ustawia krzesła w kręgu. W drugiej części sali powinna być możliwość pracy przy stolikach. Będzie to potrzebne, gdy dzieci będą miały w czasie spotkań ułożyć puzzle, rozwiązać krzyżówkę lub wykonać inne tego typu zadanie. Salę można też zorganizować w taki sposób, że dzieci te zadania będą wykonywać siedząc na dywanie lub czystej podłodze.

Modlitwa na rozpoczęcie spotkania

Prowadzący zaprasza wszystkich do kręgu wokół świecy. Zapala świecę  i proponuje wspólną modlitwę.

P: Ojcze nasz…

P: Maryjo, Stolico Mądrości

W: Módl się za nami

Spotkanie ze słowem Bożym

- Prowadzący wita wszystkich i proponuje krótkie spotkanie ze słowem Bożym. Można zacząć słowami: Zanim zaczniemy rozmawiać o tym, dlaczego was tutaj zaprosiłem, a wy odpowiedzieliście na to zaproszenie, oddajmy głos gospodarzowi tego spotkania, Panu Jezusowi.

- Prowadzący prosi jedno z dzieci, aby otworzyło Pismo Święte w zaznaczonym miejscu i przeczytało podkreślone słowa. Dziecko czyta: Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.

- Prowadzący wyjaśnia, że to są właśnie słowa dla których odbywa się to spotkanie. Pan Jezus zaprasza dzieci, a nam dorosłym nakazuje, abyśmy uczynili wszystko, aby dzieci umiały się z Nim spotykać, aby potrafiły uczynić Go swoim największym, najważniejszym Przyjacielem. Modlitwa dzieci ma wielką moc przed Bogiem. Doceniali to również wszyscy papieże XX wieku (warto przytoczyć wypowiedzi papieży zamieszczone w tym  zeszycie). Dlatego dzieci zostały zaproszone do uczestniczenia w dziecięcej grupie adoracyjnej. Będą na spotkaniach grupy uczyć się modlitwy adoracji i wspólnie adorować Pana Jezusa.

Rozmowa

- Spotkanie to należy poświęcić wyłącznie sprawom organizacyjnym Wyjaśniamy rodzicom jak będą przebiegać spotkania i adoracja, ustalamy z nimi wszystkie istotne do dobrego funkcjonowania grupy sprawy – terminy spotkań i adoracji, czas ich trwania oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom wracającym do domu.

- Warto zaproponować rodzicom – jeśli jest taka możliwość organizacyjna - zawiązanie grupy adoracyjnej rodziców, która trwałaby na adoracji w tym czasie, gdy dzieci mają spotkanie w grupie. Bezpośrednio po tym spotkaniu dzieci przechodziłyby do kaplicy adoracji na swoją modlitwę. Wówczas dzieci wychodziłyby z adoracji wraz z rodzicami.

- W czasie tego spotkania odpowiadamy również na wszelkie pytania i wątpliwości zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

- Na zakończenie pytamy dzieci, czy teraz, gdy już wiedzą do czego są zapraszane, chcą należeć do grupy adoracyjnej, przychodzić systematycznie, co tydzień, na spotkania i na adorację, uczyć się „sztuki tej modlitwy”. Dzieciom, które odpowiedzą, ze chcą wręczamy zaklejoną kopertę. W kopercie jest list i rebus.

- Rodzicom na zakończenie dajemy na kartkę z rozważanym fragmentem Pisma Świętego i cytatami z wypowiedzi papieży oraz informacją o terminach spotkań ich dzieci.

Modlitwa na zakończenie spotkania

- Spotkanie kończymy odmówieniem cząstki różańca z tajemnic światła: Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia. Rozpoczynamy od ponownego odczytania przed dziecko fragmentu z Ewangelii (Mk 10,13-14). Zdrowaś Mario odmawiają kolejno dzieci.

- Modlitwę kończy zgaszenie świecy.