Nowenna - spotkanie 9

 

Spotkanie 9: Trwaj!

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę (J 15,4).

Przyjdź i adoruj

P: Panie Jezu, stajemy przed Tobą dziś, w ostatnim tygodniu naszej nowenny, w której prosimy Cię o dar głębszej adoracji Ciebie. Niech droga, którą dziś kończymy, owocuje w naszym wewnętrznym życiu dojrzalszą modlitwą i dogłębniejszym poznaniem Ciebie. Przeszliśmy poszczególne etapy spotkania, zaczynając od odpowiedzi na Twoje zaproszenie. Uświadamialiśmy sobie przed Kim stoimy, wpatrywaliśmy się w Ciebie oczyma wiary i zamilkliśmy niczym Maria u Twych stóp. Trwając przed Tobą w wierze i zaufaniu, a nade wszystko w miłości, kontemplujemy Twoje Oblicze by głębiej wniknąć w Boże życie i by Boże życie w nas się rozwijało. Rozważaliśmy też konieczność przyjęcia Twego błogosławieństwa i mocy Ducha, zanim po adoracji wrócimy do świata, by wypełnić w nim powierzoną nam misję.
Pragniemy, aby łaski, które na tej drodze otrzymaliśmy owocowały w naszym życiu i pomagały coraz głębiej jednoczyć się z Tobą. Ty powiedziałeś: „Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Tyle razy, przekonaliśmy się już o tym, że nie możemy z siebie sami nic uczynić. Tym bardziej więc pragniemy na koniec tej naszej nowenny wyznać, że chcemy trwać w Tobie, aby przynosić dobre owoce.

L1: Jezu, który jesteś winnym krzewem, daj nam trwać w Tobie by przynosić owoc obfity. Prosimy Cię, Panie.
Pozwól pielęgnować i rozwijać w nas owoce nowenny, którą dziś kończymy.
Nie dozwól nam nigdy odłączyć się od Ciebie.
Spraw, aby w naszej wspólnocie coraz więcej osób poznało piękno i wielkość modlitwy adoracyjnej.
Niech sprawowanie Eucharystii i trwanie na adoracji będzie centrum życia naszej wspólnoty.

Chwila ciszy.

(Śpiew, np.: Jezu, Tyś jest światłością).

Trwanie na adoracji

L2: Panie Jezu, w tajemniczy sposób, a równocześnie najbardziej zasadniczy, życie tętni tam, gdzie sprawowana jest Eucharystia oraz tam, gdzie jest ona adorowana. Zewnętrzne przejawy ludzkiej aktywności wyrażają się na wiele sposobów, ale to, co najistotniejsze w życiu wierzącego człowieka „jest ukryte z Tobą w Bogu” (por. Kol 3,3). My żyjemy, a Ty jesteś Życiem. My kochamy, a Ty jesteś Miłością. My poznajemy prawdę, a Ty jesteś Prawdą.
Pragniemy zatem trwać na tej modlitwie przed Tobą niczym Mojżesz, który modląc się na górze, nie mógł ani na chwilę opuścić rąk, gdyż w przeciwnym razie Jozue na polu bitwy przegrywał. Pragniemy także brać przykład z Jana Pawła II, człowieka, który sam wypełniał wiele spośród 24 godzin każdej doby osobistą modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Pomóż byśmy umieli tak, jak on łączyć pracę z modlitwą i adoracją.

Chwila ciszy.

(Śpiew, np.: O Jezu, cichy i pokorny).

Dalszy rozwój duchowy

L1: Panie Jezu, nasza nowenna kończy się dzisiaj, lecz nasze postanowienie doskonalenia się w modlitwie i adoracji Ciebie się nie kończy. Pragniemy wchodzić głębiej w tę rzeczywistość, którą przed nami uchyliłeś w ostatnich tygodniach. Nasze pragnienie adorowania Ciebie wzrasta, porządkuje nasze myśli i nasze życie, prowadzi nas ku Tobie. Spotykaliśmy się w naszej małej grupie przez dziewięć tygodni, by wejść w ściślejszą relację z Tobą. Dziś dziękujemy Ci za wszystkie otrzymane dary i zawierzamy Tobie dalszą drogę naszego duchowego wzrastania. Kieruj nami, abyśmy wiernie wypełniali Twoją wolę. Przyjmij nasz śpiew uwielbienia, który wdzięcznym sercem do Ciebie zanosimy.

L2: Bądź uwielbiony, Panie, w Najświętszym Sakramencie, w którym zostawiłeś nam siebie samego. Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony Panie, w tej nowennie, którą dziś kończymy.
Bądź uwielbiony we wszystkich osobach, które przychodzą, by Ciebie adorować.
Bądź uwielbiony w naszej codzienności, do której z każdego spotkania z Tobą wracamy umocnieni.
Bądź uwielbiony w pragnieniu adorowania Ciebie, które w nas wzbudziłeś.

Chwila ciszy.

(Śpiew, np.: To mój Pan).

Adoracja indywidualna w ciszy

P: Jezu najdroższy, pragniemy teraz trwać w dziękczynieniu za wszystkie Twoje dary, które stały się naszym udziałem w trakcie nowenny. Chcemy zostać z Tobą i rozeznać to, w jaki sposób teraz mamy pielęgnować owoce naszych spotkań. Chcemy trwać w Tobie i przynosić owoc obfity. Prosimy Cię o światło i dar rozeznania Twojej woli.

Adoracja w ciszy.

Modlitwa na zakończenie

L1: Jezu Chryste, prawdziwy Baranku – godzien jesteś „wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo” (Ap 5,12).
Przyłączamy się do niebiańskich chórów i chcemy z nimi głosić Twoją chwałę. Odnajdując Twoje Oblicze w Najświętszym Sakramencie pragniemy wznieść ku Tobie prawdziwy hymn pochwalny i uwielbiać Cię za wszystkie Twoje dzieła.

L2: Ofiarujemy Tobie wszystkie owoce naszej nowenny, którą dziś kończymy. Prosimy, niech one przemieniają nasze życie, byśmy pełnili Twą wolę.

P: Niech będzie chwała Tobie, Jezu Miłosierny, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.