Wydrukuj tę stronę

Eucharystia w Niedzielę Miłosierdzia


Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem każdej niedzieli. Zawsze też w tym świętym dniu powinna być celebrowana uroczyście. Niemiej jednak niektóre wydarzenia sprawiają, że świąteczna szata, która jest zewnętrznym znakiem przeżyć duchowych, ma szczególny blask. Tak będzie również w Niedzielę Miłosierdzia.

Trzeba najpierw zwrócić uwagę, że beatyfikacja dokonuje się w czasie Mszy Świętej i pomaga nam głębiej ją przeżyć. Nowy błogosławiony staje się dla uczestników Eucharystii szczególnym duchowym przewodnikiem pomagającym im przeżyć słowo, skierować do Boga prośby, złożyć ofiarę, zjednoczyć się z Chrystusem i Jego Kościołem w Komunii Świętej oraz odnowić swoją świadomość posłania do świata, by nieść mu Ewangelię.

Msza beatyfikacyjna w Rzymie
Na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej umieszczony został tekst książeczki, która zawiera szczegółowy opis liturgii Mszy beatyfikacyjnej. Podane są modlitwy i śpiewy, życiorys Jana Pawła II, który będzie wtedy odczytany, formuła beatyfikacji i inne teksty. W książeczce znajdują się ilustracje z archiwum i biblioteki Kapituły Katedralnej w Krakowie.

Msza Święta w parafiach
W duchowej łączności z Rzymem będą sprawowane Msze Święte w parafiach. W godzinach popołudniowych będą to już Eucharystie dziękczynne. Oto kilka myśli pomocniczych do ukształtowania niedzielnej liturgii.

Myśli do homilii - propozycja 1
Myśli do homilii - propozycja 2
Modlitwa powszechna
Dary ofiarne
Komunia Święta
Błogosławieństwo dla członków ruchu "Adoremus"

Pobierz całość w wersji pdf Eucharystia_pomoce.pdf
Pobierz całość w wersji doc Eucharystia_pomoce.doc