WatykanBazylika św. Piotra
kaplica Najświętszego Sakramentu
adoracja pon-sob 9.00 - 16.45 (od 2.12.1981)

MODLITWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II
w Kaplicy Najświętszego Sakramentu

Bazylika św. Piotra, 2 grudnia 1981

 

” Panie, zostań z nami”

Słowa te zostały wypowiedziane po raz pierwszy przez uczniów w Emaus. Później, przez wieki, były wypowiadane wiele razy, ustami tak wielu Twoich uczniów i wyznawców, o Chryste. I teraz wypowiadam te same słowa jako Biskup Rzymu i pierwszy sługa tej świątyni, wzniesionej na miejscu męczeństwa św. Piotra. Wypowiadam zaproszenie, Chryste, w Twojej obecności eucharystycznej, byś przyjął adorację, trwająca przez cały dzień w tej świątyni, w tej bazylice, w tej kaplicy.

Zostań z nami dzisiaj i pozostań, od teraz, każdego dnia, zgodnie z pragnieniem mojego serca, które słyszy wołanie tak wielu różnych serc, czasem odległych, a zwłaszcza pragnienie wielu mieszkańców Stolicy Apostolskiej. Zostań! Abyśmy mogli spotkać się z Tobą w modlitwie adoracji i dziękczynienia, modlitwie przebłagania i prośby, na którą zapraszam wszystkich gości do Bazyliki.

Zostań! Ty, który jesteś równocześnie ukryty w eucharystycznej tajemnicy wiary i objawiony pod postacią chleba i wina, którą przyjąłeś w tym sakramencie.

Zostań! Żebyś mógł nieustannie potwierdzać swoją obecność w tej świątyni i żeby wszyscy, którzy do niej przychodzą, dostrzegali, że jest to Twój dom, mieszkanie Boga pośród ludzi, i odkryli samo źródło życia i świętości, które tryska w Twoim eucharystycznym sercu.

Eucharystia jest sakramentalnym świadectwem Twego pierwszego Przyjścia, dzięki któremu zostały potwierdzone słowa proroków i wypełniły się oczekiwania ludzkości. Pozostawiłeś nam, o Panie, Twoje Ciało i Twoją Krew pod postacią chleba i wina, aby świadczyły o dopełnionym odkupieniu świata – aby przez nie Tajemnica Paschalna mogła dotrzeć do wszystkich ludzi jako sakrament Życia i zbawienia.

Jednocześnie Eucharystia jest nieustającą zapowiedzią Twojego drugiego Przyjścia i znakiem ostatecznego Adwentu i całego oczekiwania Kościoła: Głosimy śmierć Twoją Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Pragniemy każdego dnia i w każdej godzinie wielbić Cię pod postacią chleba i wina, aby odnowić nadzieję wezwania do chwały, której początek sam ustanowiłeś poprzez swoje ciało chwalebne „po prawicy Ojca”.

Pewnego dnia, Panie, zapytałeś Piotra: Czy miłujesz Mnie? Zapytałeś go po trzykroć – i trzy razy apostoł Piotr odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21, 17). Odpowiedź Piotra wyraża się w tej codziennej i całodziennej adoracji.

Niech wszyscy, którzy uczestniczą w adoracji Twojej eucharystycznej obecności, odczują i usłyszą w czasie każdej wizyty, jak na nowo rozbrzmiewa prawda zawarta w słowach Apostoła: Panie, ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.

 

 

Rozpoczęcie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu
Bazylika Świętego Piotra
Jan Paweł II