Godzina święta według tajemnic różańca

 

Wprowadzenie

0.1 - Czym jest Godzina święta?
0.2 - Celebracja wprowadzająca

Cz. I – Tajemnice radosne:
Miłosierdzie objawione we  Wcieleniu Syna Bożego

1.1 – Zwiastowanie
1.2 – Nawiedzenie
1.3 – Narodzenie
1.4 – Ofiarowanie
1.5 – Znalezienie

Cz. II - Tajemnice światła:
Miłosierdzie objawione w publicznej działalności Chrystusa

2.1 – Jordan
2.2 – Kana
2.3 – Galilea
2.4 – Tabor
2.5 – Wieczernik

Cz. III - Tajemnice bolesne:
Miłosierdzie objawione w męce Chrystusa

3.1 – Ogrójec
3.2 – Biczowanie
3.3 – Cierniem koronowanie
3.4 – Dźwiganie krzyża
3.5 – Ukrzyżowanie

Cz. IV - Tajemnice chwalebne:
Miłosierdzie objawione w zmartwychwstaniu Chrystusa

4.1 – Zmartwychwstanie
4.2 – Wniebowstąpienie
4.3 – Zesłanie Ducha Świętego
4.4 – Wniebowzięcie
4.5 – Ukoronowanie

Zakończenie

5.1 - Dziękczynienie