Myśl 7

 

ADORACJA

MIEJSCE OBJAWIENIA SIĘ BOGA

 

Pasterze usłyszeli polecenie Anioła: "Idźcie". Przyszli i oddali pokłon Panu. Mędrcy podjęli trud odkrywania znaków. One przyprowadziły ich do Jezusa. Przyszli i oddali Mu pokłon. Przed Szawłem z Tarsu Pan stanął osobiście i powiedział: "Ja jestem Jezus". Szaweł uwierzył i jako Paweł rozpoczął nowe życie.

 

Wśród miejsc, w których dziś Chrystus się objawia, szczególną rolę odgrywa tabernakulum, wśród znaków, które świadczą o Jego obecności, szczególną mocą jaśnieje Hostia, umieszczona w monstrancji, wśród wezwań, które do nas docierają, wyjątkową moc mają słowa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy".


VENITE, ADOREMUS[1]   [2]  [3]   [4]  [5]  [6]  [8]