Myśli 3
"Jak nie odczuwać


odnowionej potrzebydłuższego zatrzymania się


przed Chrystusemobecnym


w Najświętszym Sakramenciena duchowej rozmowie,


na cichej adoracji


w postawie pełnej miłości?"


(Jan Paweł II, Encyklika "Ecclesia de Eucharistia", 25)

Czy odczuwasz taką potrzebę w swoim sercu?__________


[1]   [2]   [4]  [5]
  [6]  [7]  [8]