Wydrukuj tę stronę

Przygotowanie daru wspólnoty


Dla wielu osób czas przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II zaznaczył się również przygotowaniem duchowego daru, który złożyli Bogu w Niedzielę Miłosierdzia. Dar ten ma najczęściej postać postanowienia, dzięki któremu będą mogli bardziej systematycznie pracować nad sobą i wytrwale dażyć do świętości. Na stronie "adoremus" proponowaliśmy, aby tym duchowym darem, mającym wymierny charakter, była decyzja o przychodzeniu każdego tygodnia na adorację Najświętszego Sakramentu oraz zobowiązanie do gorliwej formacji modlitewnej.

Ten indywidualny wymiar daru nabrać bardziej wspólnotowego charakteru, jeśli parafia lub kościół rektoralny podejmie dodatkowe działania o podobnym charakterze.

Chodzi najpierw zaproponowanie wiernym świeckim spotkań formacyjnych, pogłębiających ich życie modlitwy, szczególnie adoracji. Spotkania mogą mieć postać miesięcznych konferencji lub krótkich cotygodniowych refleksji w każdy czwartek (co zostało zaproponowane przy okazji nabożeństw majowych i "Godziny świętej").

Troską parafii powinno być również poszerzenie godzin adoracji Najświętszego Sakramentu. W wielu wspólnotach nie ma ani jednej godziny w miesiącu, w której wierni mogliby w ciszy modlić się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jest jest dokonywane wystawienie Najświętszego Sakramentu, to zawsze są również prowadzone wspólne modlitwy i śpiewy. Modlitwa w ciszy nie jest w tych parafiach brana pod uwagę, tymczasem odgrywa ona bardzo istotną rolę. W refleksji nad godzinami dokonywania wystawienia Najświętszego Sakramentu warto pomyśleć także o godzinach wieczornych, gdyż dla pracujących tylko te godziny są możliwe.

Duchowy dar, który parafia może przygotować na parafialny dzień dziękczynienia za beatyfikacji, może mieć charakter tego podwójnego działania. Będzie to dar formacji i dar adoracji.