Święte Triduum Paschalne

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

W naszej rocznej pielgrzymce wiary zbliżamy się do przeżycia najważniejszych wydarzeń zbawczych, tajemnicy Paschy Chrystusa. Pascha oznacza przejście. Są to więc w pewnym sensie Święta „w drodze”. Jednoczymy się duchowo z Chrystusem we wszystkim, co On przeżywa. Pierwszy etap tego Przejścia to tajemnica męki i śmierci, drugi etap prowadzi do grobu i otchłani, a trzeci jest zmartwychwstaniem i wejściem do chwały Ojca. Przeżywamy to misterium uczestnicząc w liturgicznych celebracjach oraz nabożeństwach, a także trwając na adoracji. Poniżej zamieszczone są pomoce przeżywania czasu adoracji zarówno indywidualnie jak też we wspólnocie.

 

Wprowadzenie w Triduum Paschalne

Sposób ogłaszania
Celebracja i adoracja

Pomoce do adoracji w „ciemnicy”

Obrzęd przyjęcia nowego przykazania miłości
Godzina święta – „Wstańcie, chodźmy”
Godzina święta – „We wspólnocie Świętych”
Adoracja w Wielki Piątek - „Oto Człowiek”
Adoracja dla młodzieży i dorosłych - „Powstań”
Adoracja dzieci w Wielki Piątek - „Ukochajmy Krzyż”
Adoracja dzieci w Wielki Piątek - „Miłosierne Serce”
Pomoce do adoracji na stronach internetowych

Pomoce do adoracji w „grobie”

Celebracja 1: „Dar miłosierdzia”
Celebracja 2: "Wierzę, że zstąpił do otchłani"
Różaniec z Maryją, Matką Miłosierdzia
Adoracja dzieci w Wielką Sobotę
Adoracja dzieci "Czuwanie przy Grobie - w oczekiwaniu 'trzeciego dnia'."
Adoracja dla dzieci w Grobie Pańskim
Adoracja przy Grobie - pogrzebani z Chrystusem

Medytacja dla osób chorych - "Na Triduum Paschalne"

Pieśni i modlitwy ze stron WWW pomagające przeżyć Wielki Tydzień i Triduum Paschalne w czasie koronawirusa