Boże Ciało i Tydzień Eucharystyczny

 

Boże Ciało
i Tydzień Eucharystyczny

 

W czasie audiencji generalnej dnia 17 listopada 2010 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mówił o św. Juliannie z Cornillon, znanej również jako św. Julianna z Liège. Powiedział m.in.: „W wieku 17 lat miała pierwsze widzenie, które później powtórzyło się jeszcze wielokrotnie w czasie jej adoracji eucharystycznych. Wizja ta przedstawiała księżyc w pełni jego blasku, z ciemnym pasem, który przecinał go wzdłuż średnicy. Pan sprawił, że zrozumiała znaczenie tego, co jej objawił. Księżyc symbolizował życie Kościoła na ziemi, ciemna linia natomiast wskazywała na brak święta liturgicznego, o którego ustanowienie prosił Juliannę, chcąc, aby skutecznie się do tego przyczyniła: chodziło o święto, podczas którego ludzie wierzący mogliby wielbić Eucharystię w celu powiększenia wiary, rozwijania praktyki cnót i wynagradzania za zniewagi wobec Najświętszego Sakramentu”.

 

U początku święta Bożego Ciała, które dziś Kościół nazywa uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, widzimy rozmodloną kobietę, spędzającą wiele czasu na adoracji. Z jej inspiracji powstało to święto, które dziś przeżywamy w całym Kościele. Kiedyś łączyło się ono z przeżyciem oktawy Bożego Ciała. Dziś nie ma już oktawy, ale nabożeństwa eucharystyczne trwają zazwyczaj w parafii cały tydzień. Jest to więc szczególny „tydzień eucharystyczny”.

 

 

Znaczenie tej uroczystości


List św. Jana Pawła II z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała
Audiencja generalna Ojca Świętego Benedykta XVI
Z historii uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Procesja Bożego Ciała - propozycje ołtarzy:


2011 – Po beatyfikacji Jana Pawła II
2012 – Kościół naszym domem
2013 – Rok Wiary
2014 – Promieniowanie świętości
2015 – Błogosławieni
2016 – Rok Miłosierdzia

Tydzień Eucharystyczny


Adoracja całego Kościoła z Ojcem Świętym w niedzielę 2.06.2013
Propozycje modlitw: „O pomnożenie wiary”
Adoracja dla dzieci