Z ciszą w plecaku

 

Z CISZĄ W PLECAKU -

ZAPROŚ DZIECKO DO WSPÓLNEJ

WĘDRÓWKI NA SZCZYT


Bł. Jan Paweł II, 6.12.1984 r., prosił rodziców i wychowawców: "Pomóż swoim uczniom, nie tłumiąc, ale raczej podsycając ich wewnętrzne zadziwienie w obliczu stworzenia, by rozważając je, uchwycili jego doskonałość. Aby wykształcić takie nastawienie koniecznym jest, aby dzieci zostały wprowadzone w prawdziwą i głęboką wewnętrzną ciszę, która jest pierwszym koniecznym warunkiem słuchania".

Nie ma piękniejszego daru, jaki możemy ofiarować dziecku, jak podprowadzenie go do osobistej głębokiej relacji z Jezusem. W świecie pełnym hałasu i zagubienia, relatywizmu i pozorów dobra prowadzących na szczyty egoizmu i egocentryzmu, potrzebuje ono milczącej adoracji Jezusa w ukrytego hostii. Bo tylko z Nim, zanurzone w Jego obecności, może ono budować przestrzeń wewnętrznej ciszy i wolności, w której rozpozna to, co najważniejsze i nabierze sił, by za tym pójść.

Dzieci z natury są bardzo otwarte na obecność Boga, pragną poczuć go w swoich sercach, są otwarte na modlitwę. W sposób naturalny potrafią wiele zrozumieć. Do nas, dorosłych należy umiejętnie je do tajemnicy podprowadzić i umożliwić im jej zrozumienie.

Materiały „Z ciszą w plecaku” są pomyślane jako pomoc we wprowadzaniu dzieci w wewnętrzną ciszę, konieczną by odkrywać piękno przyjaźni z Jezusem, by rozwijać tę przyjaźń poprzez adorację Najświętszego Sakramentu. Nie spełni jednak swojej roli, jeśli dziecko zostanie z jej treścią samo. Trzeba, aby dorośli umiejętnie mu towarzyszyli, rozmawiali z nim, trwali z nim na adoracji i wspierali je. Wszak przykład życia i świadectwo wiary przemawiają najmocniej.

Ważna dla dziecka jest również grupa rówieśnicza. Stąd propozycja tworzenia dziecięcych grup adoracyjnych i grup adoracyjnych rodziców. Ruch modlitewny Adoremus proponuje równolegle do każdego modlitewnika dziecięcego, modlitewnik dla dorosłych o tej samej tematyce.

Proponowane materiały stanowią zamkniętą całość. Dobrze będzie jednak, jeśli dzieci sięgną po „Ciszę w plecaku” po zapoznaniu się z „Nowenną adoracyjną dla dzieci”, który jest przygotowaniem do podjęcia modlitwy adoracji i zawiera podstawowe treści ułatwiające rozumienie następnych.

Materialy „Z ciszą w plecaku” i „Nowenna adoracyjna dla dzieci”,można pobrać z tej strony internetowej, drukując poszczególne ćwiczenia i spotkania oraz teksty pomocnicze, potrzebne do realizacji ćwiczenia – najlepiej w takiej kolejności, w jakiej są na stronie umieszczone.

„Nowenna adoracyjna dla dzieci”
- „Historia Lolka”,
- „Błogosławiony Jan Paweł II mówi do dzieci – cz. 1” 
- „Modlitwy dzieci na rozpoczęcie i zakończenie adoracji”.

 Z ciszą w plecaku" - dwanaście spotkań - wędrówek na szczyt
- „Kartki z pamiętnika Tosi i Franka”,

- „Błogosławiony Jan Paweł mówi do dzieci – cz. 2”
- „Nasz mały modlitewnik”,

- wzór kwiatu – daru, (można również wymyślić swój sposób wykonywania
  kwiatu-daru),

- „Mądrej głowie …” (na zakończenie pracy z tematem ciszy)