Pobierz i daj dziecku - materiały do nowenny adoracyjnej

 

W pierwszym etapie wprowadzania dzieci na drogę adoracji Najświętszego Sakramentu proponujemy dziewięć spotkań, które zostały nazwane "nowenną adoracyjną". Do jej przeżycia przygotowany jest odpowiedni modlitewnik. Pod kierunkiem rodziców i katechetów dziecko rozważa słowa Jezusa, który zaprasza, aby przychodzić do Niego. Najlepiej jest ustalić stały termin tego przychodzenia do kościoła, gdzie jest obecny ktoś szczególnie bliski każdemu człowiekowi. Poniżej zamieszczone są teksty ze wspomnianego modlitewnika zatytułowanego "nowenna adoracyjna".

Modlitwy dla dzieci na rozpoczęcie i zakończenie adoracji

Historia Lolka


Nowenna dla dzieci starszych      Nowenna dla dzieci młodszych

Pan Jezus prosi: Przyjdź! -   Pan Jezus prosi: Przyjdź!
Pan Jezus prosi: Patrz! -   Pan Jezus prosi: Patrz!
Pan Jezus prosi: Słuchaj! -   Pan Jezus prosi: Słuchaj!
Pan Jezus prosi: Uwierz! -   Pan Jezus prosi: Uwierz!
Pan Jezus prosi: Zaufaj! -   Pan Jezus prosi: Zaufaj!
Pan Jezus prosi: Pokochaj! -    Pan Jezus prosi: Pokochaj!
Pan Jezus prosi: Idź! -   Pan Jezus prosi: Idź!
Pan Jezus prosi: Przyprowadź!Pan Jezus prosi: Przyprowadź!
Pan Jezus prosi: Umacniaj!Pan Jezus prosi: Umacniaj!