Pięćdziesiątnica

 

Wreszcie nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy

 

Uczniowie Chrystusa, zgromadzeni w Wieczerniku po Wniebowstąpieniu Pana, z wielką intensywnością oczekiwali na spełnienie się słów Jezusa: „Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka” (Łk 24,49). Zgodnie z poleceniem Pana pozostali w Wieczerniku i trwali na modlitwie. Nie ustawali w swoim wołaniu, aż „wreszcie nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy” (Dz 2,1)..

Czy nasze oczekiwanie na Zesłanie Ducha Świętego jest tak intensywne? Czy nasza modlitwa poprzedzająca ten dzień jest podobna do modlitwy Maryi i Apostołów, zgromadzonych w Wieczerniku? Niewątpliwie staramy się, aby tak było, ale troska o głębokie przeżywanie Pięćdziesiątnicy powinna w nas rosnąć. Część czasu oczekiwania na Ogień i Wicher trzeba przeżyć na adoracji Najświętszego Sakramentu, gdyż to Jezus posyła nam Ducha od swego Ojca. Dlatego zamieszczamy tu zachętę do takiej modlitwy i pewne sugestie do jej przeżywania (część zamieszczonych tu tekstów była drukowana w książce ks. St. Szczepaniec, Nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, Kraków 2010).

Od Wniebowstąpienia do Pięćdziesiątnicy

Szczególne znaczenie modlitwy z Maryją i Apostołami
Propozycja 1 – „Duch Święty odnawia oblicze ziemi”
Propozycja 2 – „Oto ja, poślij mnie”

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

Pomoce do celebracji Eucharystii
Celebracja 1: „Pięćdziesiątnica”
Celebracja 2: „Wierzę w Ducha Świętego”
Celebracja 3: „Pięćdziesiątnica w Roku Miłosierdzia”
Akatyst do Ducha Świętego
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Na stronie Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej zamieszczono propozycje na czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego "Wielkie Charyzmaty Ruchu – modlitwa o rozpalenie serc" i "Czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego" oraz zebrano propozycje znalezione na innych stronach internetowych.

Dzień Wichru i Ognia

Pomoce do celebracji Eucharystii - Dziękczynienie za sakrament bierzmowania
Pomoce do celebracji Eucharystii – Dzień rozesłania
Modlitwa przed ŚDM