NOWENNA ADORACYJNA DZIECI

 

 
ADOREMUS. Pozwólcie dzieciom…
 
               Nowenna adoracyjna dzieci
 
 
 
 

Uwagi wstępne

ADOREMUS ZNACZY ADORUJMY!

Venite adoremus Dominum! - spotkanie organizacyjne
Adoremus! - spotkanie w grupie
Panie, chcemy Cię adorować - adoracja
materiały pomocnicze do pobrania

JAK ROZPOCZĄĆ ADORACJĘ?

PAN JEZUS PROSI: PRZYJDŹ!
Przyjdź! - spotkanie w grupie
Panie, pomóż mi przyjść do Ciebie - adoracja
materiały pomocnicze do pobrania

PAN JEZUS PROSI: PATRZ!
Patrz! - spotkanie w grupie
Panie, naucz mnie patrzeć - adoracja
materiały pomocnicze do pobrania

PAN JEZUS PROSI: SŁUCHAJ!
Słuchaj! - spotkanie w grupie
Panie, naucz mnie słuchać - adoracja
materiały pomocnicze do pobrania

JAK ADOROWAĆ?

PAN JEZUS PROSI: UWIERZ!
Uwierz! - spotkanie w grupie
Panie, przymnóż nam wiary - adoracja
materiały pomocnicze do pobrania

PAN JEZUS PROSI: ZAUFAJ!
Zaufaj! - spotkanie w grupie
Panie, umacniaj naszą ufność - adoracja
materiały pomocnicze do pobrania

PAN JEZUS PROSI: POKOCHAJ!
Pokochaj! - spotkanie w grupie
Panie naucz nas kochać - adoracja
materiały pomocnicze do pobrania

JAK ZAKOŃCZYĆ ADORACJĘ?

PAN JEZUS PROSI: IDŹ!
Idź! - spotkanie w grupie
Panie poślij mnie - adoracja
materiały pomocnicze do pobrania

PAN JEZUS PROSI: PRZYPROWADŹ!
Przyprowadź! - spotkanie w grupie
Panie, przyprowadzaj z nami i przez nas - adoracja
materiały pomocnicze do pobrania

PAN JEZUS PROSI: TRWAJ!
Trwaj! - spotkanie w grupie
Panie, naucz nas trwać - adoracja
materiały pomocnicze do pobrania

CO DALEJ?

Kilka propozycji